ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL


 * články nejsou řazeny od naposledy přidaných a data zveřejnění článku si nevšímejte  

V posledních letech se do popředí zájmu dostává přerušovaný půst. Jde o způsob stravování, který má na naše zdraví pozitivní vliv a stále více vyvrací to, co bylo po dlouhá léta naprosté dogma. A to jsou malé porce jídla v průběhu celého dne. Naše těla se vyvinula tak, aby byla schopna vydržet bez jídla mnoho hodin a dokonce i několik dní....

Většina lidí se během svého života setká s bolestmi hlavy. Z větší části mají bolesti hlavy krátké trvání, jen několik minut nebo hodin. Málokdo z postižených ví, že za to mnohdy může nekorigovaná oční vada nebo jiné problémy se zrakem. A také, že tyto problémy jdou obvykle odstranit.

Jedním z klíčových faktorů je schopnost najít společnou řeč, překonat odlišný pohled na svět, pochopit se a přesto zůstat efektivní. Účastníci kurzu získají návod, jak se orientovat v odlišnostech ostatních lidí a jak s nimi efektivněji spolupracovat.

Způsob, jakým na psychoterapii nahlížíme, je přitom jedním z faktorů, který přímo ovlivňuje účinek samotné terapie. Je pravděpodobnější, že nám terapie pomůže, když tomu věříme.

Obsedantně kompulzivní poruchy jsou velmi časté úzkostné poruchy, pro které jsou charakteristické tzv. vtíravé myšlenky (vlastní, nechtěné, opakující se myšlenky, obsese) a/nebo nutkavá opakující se jednání (kompulze).

Žijeme ve světě, kde vládne manipulace. Zdá se, že všichni kolem nejlépe vědí, co je a co není správné. Stále nám někdo vnucuje svoje představy, výrobky a názory. Jen na nás ale je, nakolik zůstaneme sami sebou a jak si dovedeme uchránit svůj životní prostor.

Určitě jste zažili stres. A víte, co přesně s vaším tělem dělá? Možná si ani nepřipouštíte, že jste ve stresu více a častěji, než je zdrávo. Jak přesně dokáže ovlivnit lidské tělo a jeho mechanismy?

To, že se občas přejíme, když jsme ve stresu nebo na návštěvě u babičky, je naprosto normální. Problém nastává, když se ty příležitosti opakují až moc často, a my se tak můžeme dostat do bludného kruhu přejedení, výčitek a hladovění.