ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL


 * články nejsou řazeny od naposledy přidaných a data zveřejnění článku si nevšímejte  

Autoři čtivou formou shrnují poznatky o tom, jak funguje mozek, zároveň radí, co dělat, aby mozek pracoval lépe. Přinášejí zajímavá fakta z oboru neurovědy a uvádí na pravou míru některé populárně mýty týkající se činnosti mozku.

Chcete lépe využívat svůj potenciál svého mozku? Šachový velmistr vám ukáže, jak se vyhnout nejčastějším chybám, kterých se naše hlava nevědomky dopouští.

Bývalý expert FBI a autor světového bestselleru Jak prokouknout druhé lidi přichází s knížkou, díky které zaručeně poznáte, že vám někdo lže. V této praktické příručce najdete více než 200 nejčastějších příznaků lhaní, projevů podvodného chování, zatajování informací apod.

Jan Hnízdil je vystudovaný lékař na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 pracoval jako odborný asistent tělovýchovného lékařství na FTVS UK. Dlouhé období se věnoval rehabilitacím. Je zastáncem tzv. celostní medicíny. Snaží se nejít cestou tradiční biologické medicíny.

Máte sedavé zaměstnání? Cítíte na sobě dopady doby sedavé, např. bolesti zad, šíje, málo energie během dne? Naučte se jak pracovat s tím hlavním pracovním nástrojem, vaším tělem, aby vydrželo co nejdéle bez bolesti.

Proč neustále roste počet chronicky nemocných lidí? A proč si s těmito chorobami současná medicína neumí poradit? Jak naslouchat signálům těla a napojit se na svou skutečnou podstatu?

Body Book není příručka, která by ženám předepisovala, co mají splnit za týden, za třicet dní či za rok. Je to kniha, která předpokládá dlouhodobou, nejlépe trvalou, změnu celého životního stylu.

Energy management upevňuje základy dlouhodobě vysokého výkonu, mezi které patří vedle mentálního tréninku a emoční inteligence například i kvalitní spánek, odpočinek či strava pro mozek, a přidává k nim praktické a účinné dovednosti pro průběžné hospodaření s energií a posilování kognitivních funkcí jako jsou koncentrace, pozornost, řečové funkce,...