Chystané změny v oblasti příspěvku na bydlení

28.07.2022

Radostnou novinkou je, že už od července tohoto roku nebudou muset současní příjemci o příspěvek na bydlení nově žádat, protože každá žádost bude mít trvanlivost na dobu neurčitou.

Zlom v dokládání nároku na příspěvek na bydlení nastane až začátkem roku 2023. 

Kdo z příjemců příspěvku na bydlení nebude potřebovat změnit jeho výši, nebude muset v lednu doložit nic a dávka mu bude chodit na účet nebo složenkou v takové výši, v jaké ji čerpal ve čtvrtém čtvrtletí předchozího roku. Příspěvek bude takto vyplácen až do července - tedy na náklady na bydlení za leden až červen 2023 - pokud nenastanou změny, které bude muset příjemce aktivně Úřadu práce hlásit (to však platí už teď).

V lednu může proběhnout ještě druhý scénář. Bude-li mít příjemce zájem o změnu výše dávky, bude mít patnáct dní na to, aby doložil své příjmy a výdaje za čtvrté čtvrtletí roku 2022 a dávka mu bude na první pololetí upravena podle novějších dokladů. Čas do 15. ledna není ovšem zrovna komfortní vzhledem k tomu, že řada lidí platí nájemné patnáctého nebo dokonce později. Tohle ministerstvo nedomyslelo.

Další milník nastane tradičně v červenci. Do 15. července, počínaje rokem 2023, budou mít příjemci příspěvku opět možnost "osvěžit" svůj nárok na tuto dávku, tentokrát pro druhé pololetí roku - a to předložením dokladů o svých příjmech a výdajích na bydlení za druhé čtvrtletí, tedy za období od dubna do června 2023. Pokud to neudělají, nárok na dávku jim nezanikne, ale budou ji pobírat další polovinu roku v nezměněné výši.

Od roku 2023 se tedy bude dokládat nárok na příspěvek na bydlení jen dvakrát ročně, a to ještě jen dobrovolně. Pozor ovšem na povinnost hlásit Úřadu práce podstatné změny do osmi dnů kdykoli během roku.

Změnami se rozumí změny v příjmech, ve složení domácnosti a změna nebo ukončení nájemní nebo jiné smlouvy o bydlení. Po obdržení dokladů o změně Úřad práce dávku zvýší, sníží, nebo ji odejme, pokud na ni domácnost ztratí nárok.