Vyšší přídavek na dítě - od dubna mají platit nová pravidla

18.12.2020

Přídavek na dítě se má od 1. dubna zvýšit o více než čtvrtinu a mělo by na něj dosáhnout víc rodin než dnes. Kdo bude mít na dávku nově nárok a jaké jsou podmínky?

Zvýšení přídavku na dítě navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí a v prosinci jej schválila vláda. Novelu zákona o státní sociální podpoře musí nyní projednat ještě sněmovna a podepsat prezident republiky. Pokud se tak stane, změny by měly začít platit od 1. dubna 2021.

Přídavek na dítě se nezvýšil od roku 2008, jeho reálná hodnota tak podle resortu klesla o víc než čtvrtinu. Tuto ztrátu má vykompenzovat navrhované navýšení o 26 %. Přídavky se tím zvýší o 130 Kč až 180 Kč měsíčně (více v tabulce).

Zdroj: MPSV 

Přídavek na dítě je vyplácen ve dvou výších - základní a zvýšené.

Na přídavek v základní výši má nyní nárok každé nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřesahuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

Na vyšší sazbu mají nárok rodiny, v nichž alespoň jeden rodič pracuje, anebo má konkrétní typy příjmů, například dávky nemocenského či důchodového pojištění, případně podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Tento příjem musí mít rodina pravidelně každý měsíc. Zvýšená dávka má být i nadále (tedy i od 1. 4. 2021) o 300 Kč vyšší než ta základní.

Dvě výše přídavku na děti mají působit motivačně - pokud pracujete, dostanete na dítě víc peněz. Pokud ne, pak méně.

Jaké příjmy mají vliv na výši dávky

O přídavky žádáte jen jednou, pak ale musíte každé čtvrtletí dokládat příjmy za předchozí 3 měsíce. U starších dětí je také nutné jednou za rok doložit potvrzení o studiu.

Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem

  • ze závislé činnosti alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce,
  • ze samostatné činnosti,
  • z dávek nemocenského pojištění (i z mateřské),
  • z dávek důchodového pojištění,
  • z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
  • z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku nebo
  • z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství,

náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře.

Mezi příjmy se naopak nezapočítají například některé sociální dávky jako přídavky na bydlení, dávky v hmotné nouzi a tak dále.

V případě příjmů ze závislé činnosti se zohledňuje fakt, zda příjmy dosahují alespoň životního minima. U vedlejší činnosti se příjem zohlední ve skutečné výši. Pokud podnikáte, započítávají se vám příjmy podle posledního daňového přiznání tak, že za každý měsíc se započte jedna jejich dvanáctina.

Na přídavky dosáhne víc rodin

Návrh zároveň obsahuje také rozšíření okruhu nezaopatřených dětí, které na přídavek budou mít nárok. V současné době je hranicí 2,7násobek životního minima rodiny, nově to má být 3,4násobek. Celkem by tak podle ministerstva práce mohlo být podpořeno zhruba 20 % všech nezaopatřených dětí.

Například rozhodný příjem pro samoživitele s dítětem do 6 let by tak nově mohl být 18 768 Kč místo současných 14 904 Kč. Pro rodinu se dvěma dětmi ve věku 5 a 9 let se hranice rozhodného příjmu zvýší na 37 876 Kč ze současných 30 078 Kč (viz tabulka).

Další podmínky pro získání dávky

Pokud jste rozvedeni a máte nezletilé nezaopatřené dítě, posuzuje se dítě s rodičem, se kterým společně žije. Pokud vám bylo po rozvodu svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče, posuzuje se s dítětem rodič určený na základě vaší vzájemné dohody.

Zletilé nezaopatřené dítě se posuzuje s rodiči v případě, že rodiče a dítě jsou hlášeni k trvalému pobytu ve stejném bydlišti. Pokud není splněna tato podmínka, posuzuje se zletilé nezaopatřené dítě samostatně.

Kde přídavky vyřídíte a jak se vyplácejí

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně. Žádost o přídavky na dítě, stejně jako jiné sociální dávky, vyřídíte na úřadu práce. A to buď osobně, písemně, nebo elektronicky.

Formuláře žádosti jsou dostupné online na webu ministerstva práce. Kromě samotné žádosti budete muset doložit také další dokumenty, jako například potvrzení o výši čtvrtletního příjmu nebo potvrzení o studiu.

Dávka se poté vyplácí v měsíčních intervalech. Dokud je dítě nezletilé, vyplácí se rodičům. Pokud jde o zletilé nezaopatřené dítě, vyplácí se přídavek přímo jemu.


Zdroj: mesec.cz