Video kurz - Společenská odpovědnost a etika v podnikání

21.09.2023

Získejte vhled do problematiky, která je čím dál tím více diskutovaná a od podniků vyžadovaná jak ze strany zákazníků, dodavatelů, ale také státu.

Na co se kurz zaměřuje

Díky tomuto kurzu získáte určitou konkurenční výhodu, ať již s podnikáním začínáte, již podnikáte nebo se prostě jen o toto téma zajímáte. 

Společenská odpovědnost a etika jsou základním stavebním pilířem podnikání.


V současné době je již definována Evropskou komisí a je zde vyvíjen tlak na odpovědný přístup firem a to nehledě na jejich velikost. Chystané právní úpravy, zájem o odpovědný přístup ze strany zákazníků, dodavatelů, investorů a dalších zainteresovaných stran upozorňují na důležitost konceptu společenské odpovědnosti (CSR) a je dobré být na tyto požadavky připraven.

Video kurz je dostupný na portálu Seduo ODKAZ je zde:

https://www.seduo.cz/spolecenska-odpovednost-a-etika-v-podnikani

Tento kurz je dostupný zcela zdarma.