Video kurz - Nastavení mysli: Jak změnit svoje myšlení?

10.09.2020

Výzkumy ukazují, že máme tendenci podléhat jednomu ze dvou typů myšlení. První vede k depresivním tendencím a neúspěchu. Druhý naopak ke spokojenosti a výrazně lepším výsledkům. Psycholožka Carol Dwecková definuje tyto dva druhy myšlení jako Fixed mindset (fixní myšlení) a Growth mindset (růstové myšlení). Změnou způsobu myšlení lze výrazně ovlivnit život k lepšímu. V osobním životě i v kariéře. Studie totiž potvrzují, že to, jak bude náš život vypadat, je z velké části v našich hlavách.

Kurz se skládá z 18 video lekcí a v součtu trvá přibližně 1 hod a 20 min.

V online kurzu se konkrétně dozvíte:

Jak dokáže nastavení mysli ovlivňovat každodenní rozhodování?

Kde nás limituje fixní nastavení mysli? Jak se ho odnaučit?

Jak funguje růstové myšlení? Jak ho vycvičit u sebe i ostatních, u dětí či v pracovním týmu?

Jak se naučit přijímat negativní zpětnou vazbu a učit se z ní?

Jak umět překonávat vlastní selhání? Jak se naučit z něho co nejrychleji poučit a pokračovat?

Jak udržet své nastavení mysli dlouhodobě? Jak se opakovaně nevracet do starých kolejí?

Práce Carol Dweckové je považována za jeden z nejdůležitějších objevů v psychologii za poslední dvacet let. Výsledky jejích dlouhodobých studií ukazují, že lidé mající růstové myšlení mají lepší výsledky ve sportu, ve vztazích, v práci, snáze překonávají překážky, jsou odolnější vůči selháním a mají celkově vyšší kvalitu života.

Smyslem tohoto kurzu je pomoci účastníkům na základě praktických metod dlouhodobě měnit své nastavení mysli. Měnit destruktivní vzorce a nahrazovat je těmi konstruktivními.

"Pokud věříte, že to půjde, i když věříte, že to nepůjde, tak v obou případech máte pravdu."
-- Henry Ford

Co o kurzu říkají absolventi:

Jitka Peštová Kurz byl výstižný, jasný a srozumitelný. Při jednotlivých pasážích jsem si uvědomila co na sobě musím změnit a jak to ovlivňuje mé dítě a okolí. Bohužel také to, jak mne ovlivňuje mé okolí a na co si musím dát pozor, aby mne okolí neovlivňovalo. Díky moc, bylo to super

Andrea Viktorinová Kurz naprosto předčil moje očekávání - stručný, ale vystihující vše podstatné, bez zbytečných omáček, velmi pohodově a pozitivně laděný. Člověka to prostě vcucne a jede na stejné vlně. Díky :)

Petra Bártová Kurz velmi dobrý, jen bych upravila informaci o jednovaječných dvojčatech, protože má diplomová práce byla věnována právě jim a jejich porovnávání. Nemusí nutně vyrůstat odděleně, aby byla povahově naprosto odlišná, měla ke stejným věcem různý přístup apod. Jednovaječná dvojčata jsou identická pouze po stránce somatické, jinak jsou to naprosto unikátní osobnosti, jako každý jiný jedinec.

Video kurz je dostupný na portálu Seduo ODKAZ je zde:

https://www.seduo.cz/nastaveni-mysli-jak-zmenit-svoje-mysleni

Běžná cena tohoto kurzu je 1.790,- Kč, ale vy máte přístup zdarma.