Video kurz - Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku

25.08.2023

Kurz pomůže zlepšit naše sebeovládání v běžných situacích a usnadní porozumění mezi námi a druhými lidmi. 

Kurz se skládá z 12 video lekcí a v součtu trvá přibližně 50 min.

V čem bude pro Vás kurz užitečný:

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:

1) Komunikovat s lidmi způsobem, který je důrazný a při tom neohrožuje vztahy.

2) Reagovat nekonfliktním způsobem na chování druhých lidí, které je vám nepříjemné.

3) Vést druhé lidi k sebeřízení a k odpovědnosti za jejich chování.

Na co se kurz zaměřuje

Slýcháte občas od lidí věty, které vás štvou? Stává se vám, že druzí něco slíbí, neudělají to a potom se vymlouvají? Během kurzu se naučíme na tyto a podobné situace reagovat tak, abychom neprohlubovali konflikt a zároveň vedli druhé k odpovědnosti za jejich chování. Osvojíme si konkrétní principy vědomé práce se vztahovými signály v komunikaci (nehodnotit, nevěštit, nedávat nevyžádané dobré rady, nepopírat to, jak vidí svět druzí, používat popisný jazyk a pátrat po porozumění), které snižují počet hádek a vedou druhé lidi k sebeřízení.

Obsah kurzu je vystavěn na základě poznatků o fungování mozku (práce Davida Rocka) a poznatků o fungování vztahových signálů v komunikaci (práce Paula Watzlawicka). David Rock se dlouhodobě zabývá výzkumy v oblasti reagování našeho mozku na signály, které do něj přichází. Na základě výzkumů zformuloval konkrétní doporučení, která během kurzu budeme sdílet.

Paul Watzlawick založil komunikační školu v Palo Alto. Ve svých výzkumech, které dělal mj. v rodinách a ve školách, se zaměřoval na vztahové signály v naší komunikaci. V průběhu kurzu se zaměříme nejprve na vnímání vztahových signálů v komunikaci my a druzí a později na trénink budování porozumění mezi námi a druhými na základě vědomé práce se vztahovými signály.

Video kurz je dostupný na portálu Seduo ODKAZ je zde:

https://www.seduo.cz/komunikace-s-lidmi-v-souladu-s-fungovanim-mozku

Tento kurz je dostupný zcela zdarma.