Video kurz - Hledání životní rovnováhy

15.11.2022

Autorka kurzu - Martina Viktorie Kopecká, je farářka. Je také psychoterapeutka a má za sebou pracovní zkušenost z nadnárodní korporace. Svou první bibli si koupila až během studií teologie, do té doby se řadila mezi nevěřící.

Kurz se skládá z 9 video lekcí a v součtu trvá přibližně 46 min.

V kurzu se s vámi podělí o svůj náhled na život. Nečekejte strohé kázání o tom, jak byste měli žít. Spíš upřímnou zpověď člověka, který ví, jaké to je čelit představám ostatních o tom, jak žít svůj život. Jaké to je stát se díky Star Dance miláčkem publika, ale také ocitat se pod palbou kritiky. Jako žena-duchovní ví, jaké to je působit v oboru, ve kterém panují silné představy o tom, kdo je pro něj vhodným kandidátem.

Martina Viktorie Kopecká se ve své práci setkává s lidmi jako jste vy: Z různých rodin, s odlišnými životními zkušenostmi, radostmi a trápeními. Vždy však s touhou žít život co nejlépe, nebo aspoň jak se momentálně dá. V kurzu čerpá z jejich, především ale ze svého příběhu.

V kurzu od Martiny Viktorie Kopecké uslyšíte:

  • Nechat věci dít se. Jak se i jí, jako velmi aktivnímu člověku, nakonec vyplácí přehnaně na věci netlačit.
  • Měla bys, neměla bys... Jak se jí daří vypořádat se s představami a předsudky veřejnosti, jak by se měla (nebo neměla) jako žena a farářka chovat.
  • Hospodin posral Álona. Jak a proč se naučila být více autentická, i za cenu nedokonalosti a možných trapasů.
  • Nehodnoť lidi. Jak se díky kritice jejího působení ve Star Dance naučila reagovat na zraňující komentáře a co si díky nim uvědomila.
  • Kdo vyhoří, nesvítí. Že i faráři čelí zahlcenosti a vyhoření, a co jí pomáhá držet množství povinností a příležitostí na uzdě.
  • I farář je jen člověk. Že i ona si dopřává zážitky a malé neřesti a proč totéž radí i vám.
  • Skutečně prožít chvíli. Jak pomáhá lidem, aby si důležité životní okamžiky skutečně uvědomovovali a na dlouho ukotvili.

Video kurz je dostupný na portálu Seduo ODKAZ je zde:

https://www.seduo.cz/hledani-zivotni-rovnovahy

Běžná cena tohoto kurzu je 990,- Kč, ale vy máte přístup zdarma.