Univerzita třetího věku

23.04.2024

Univerzita třetího věku je koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku, nejčastěji pro důchodce, protože ty označuje termín "třetí věk".

Univerzita třetího věku (U3V) je specifickým zájmově orientovaným programem celoživotního vzdělávání. Jeho základním posláním je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v postproduktivním věku a zprostředkování mezigeneračního učení. Cílem programů je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Zapojení seniorů do vzdělávání má pozitivní vliv na poznávání a psychickou pohodu, pomáhá udržet si duševní svěžest a může zabránit sociální izolaci.

Programy celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku jsou zpravidla určeny zájemcům a zájemkyním, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitní zkouškou. Univerzita umožňuje přihlášení do programů U3V také všem válečným veteránům, kteří bojovali za naši svobodu, bez doložení středoškolského vzdělání.

Absolventům programu U3V vydá Univerzita Karlova osvědčení, jehož předání probíhá zpravidla v Karolinu.

Asociace univerzit třetího věku

Asociace univerzit třetího věku ČR, z.s., je sdružením vysokých škol České republiky, které nabízejí a organizují jednu z forem celoživotního vzdělávání určenou seniorské veřejnosti, a to Univerzitu třetího věku.

Odkaz na stránky Asociace univerzit třetího věku naleznete zde.