Trvalé následky vlivem pracovního úrazu

18.06.2021

Kdy a jak se řeší odškodnění za ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky.

Velmi důležitým nárokem, který vzniká při vážnějších pracovních úrazech je odškodnění za ztížení společenského uplatnění, které laicky označujeme také jako trvalé následky. 

Odškodnění trvalých následků se řeší podle závažnosti úrazu zpravidla rok po úrazu, kdy lze následky úrazu považovat za ustálené. Dříve než jsou následky ustálené, nelze tento nárok uplatňovat.

Objevují se výjimečné případy, kdy lze trvalé následky řešit prakticky ihned po úrazu. Například když dojde k devastačním následkům v podobě amputace nebo ochrnutí. Jsou však i případy, kdy se trvalé následky ustálí později než za rok od úrazu. Třeba díky stále probíhající rehabilitaci a je možné je řešit třeba až za dva někdy i tři roky od úrazu.

Při vyčíslení ztížení společenského uplatnění se postupuje podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., případně podle principů obsažených v Metodice Nejvyššího soudu. Určení výše odškodnění je však ještě výrazně složitější, než je tomu u bolestného. 

Špatně vyčíslené trvalé následky mohou způsobit poškozeným velké finanční ztráty.

Na dobrou vůli zaměstnavatele a jeho pojišťovny se skutečně nelze spoléhat. Navíc, obsahem Metodiky nejsou zaměstnavatelé ani pojišťovny vázány, takže je vlastně nutné uplatňovat nárok na odškodnění nejen ve spolupráci se soudním znalcem, ale také specializovaným advokátem, který zná judikaturu a dokáže ve spolupráci se soudním znalcem adekvátně hájit práva poškozeného zaměstnance. 

V případě, že se nevíte rady, jak postupovat při řešení kompenzace za trvalé následky, můžete se obrátit pro pomoc zde.