Tepelné čerpadlo aneb alternativa vytápění místo zemního plynu

22.02.2023

Při dnešních vysokých cenách plynu se objevuje otázka, zda existují i další výhodnější alternativy na vytápění obytných prostorů. Jednou z takových variant je tepelné čerpadlo. Na výběr tepelného čerpadla je ale třeba se pečlivě připravit.

V první řadě je důležité se zamyslet, zda je vytápění tepelným čerpadlem právě vašeho rodinného nebo bytového domu ten nejvhodnější způsob. Máte-li však kvalitní zateplení a vhodná okna, může tepelné čerpadlo představovat cestu, jak se zbavit závislosti na zemním plynu a v konečném důsledku i ušetřit nemalé výdaje za energie.

Hlavním účelem tepelného čerpadla je převod tepla z jednoho místa na místo druhé – v našem případě tedy z venkovních prostor do místností, které chcete tepelným čerpadlem vytápět. Tepelná čerpadla se rozdělují na několik druhů, a to právě podle toho, odkud teplo získávají. Proto se můžete setkat například s tepelnými čerpadly země–voda, vzduch–voda, voda–voda nebo vzduch–vzduch.

Tepelná čerpadla – jak fungují?

S nadsázkou lze tvrdit, že tepelné čerpadlo je vlastně taková lednička obrácená naruby. Lednička se snaží díky kompresoru a chladícímu médiu ochladit svůj vnitřní prostor – odvést teplo z potravin uložených v ledničce a tímto teplem ohřát svůj vnější prostor. Tepelné čerpadlo dělá přesný opak – čerpá teplo z venkovního (vnějšího) prostoru a tímto teplem ohřívá obývací (vnitřní) prostory uvnitř domu.

Tepelné čerpadlo cena

Cenu tepelných čerpadel ovlivňuje několik faktorů:

  • zdroj energie
  • topný faktor
  • značka a výrobce

Nejdůležitější charakteristikou je právě topný faktor, který určuje efektivitu tepelného čerpadla. Efektivita je určená poměrem vyrobeného tepla a energií, kterou tepelné čerpadlo spotřebuje. Topný faktor je udáván číselnou hodnotou – obvyklou hodnotou je číslo 3. To znamená, že takové tepelné čerpadlo získá trojnásobek spotřebované energie, kterou pak využije například k ohřevu topné vody v radiátorech nemovitostí. Dvouslovné názvy tepelných čerpadel (například vzduch–voda) označují zdroj, ze kterého je teplo čerpáno a médium, přes které je teplo dále převáděno.

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch

Systémy na principu vzduch–vzduch jsou primárně konstruovány jako klimatizace. V zimě může klimatizace fungovat i na "obrácený režim", čímž se stává tepelným čerpadlem. Tento typ tepelných čerpadel je vhodné využít jako další zdroj přitápění během jara a podzimu. Existují ale i upravené druhy tepelných čerpadel vzduch–vzduch, které jsou vhodné k vytápění během celého roku.

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch zkušenosti

Jedná se o nejlevnější typ čerpadel – cenové rozmezí je okolo 25 000–70 000 Kč, a to i v případech multisplitových systémů (s větším množstvím vnitřních jednotek). Nevyžadují rozvod žádných otopných soustav, jako jsou například radiátory. Dále tato tepelná čerpadla neprodukují svým provozem další škodliviny, které by se dostávaly do ovzduší a některé typy mohou fungovat v létě jako klimatizace.

Oproti výše zmíněným výhodám stojí nevýhody v provozu při nízkých nebo vysokých teplotách. V zimě při teplotách okolo -15 °C účinnost tohoto typu tepelných čerpadel výrazně klesá a mohou i úplně zamrznout. Naopak v létě hrozí přehřátí čerpadla, pokud se teplota okolního vzduchu pohybuje okolo 45 °C – proto by se tato čerpadla (resp. i klimatizace) neměly montovat na jižní strany domů.

Tepelná čerpadla vzduch voda

Systémy vzduch–voda patří k dražším, ale stále běžným typům tepelných čerpadel. I přes vyšší pořizovací cenu než u systémů vzduch–vzduch se stále obejdete bez nutnosti podzemních vrtů nebo dvou studní.

Tepelné čerpadlo vzduch voda princip

Principem tepelného čerpadla vzduch–voda je odebrání tepla z venkovního vzduchu pomocí výparníku čerpadla. Teplo je následně díky tzv. hydroboxu převáděno do topné vody – například té vody, která se nachází v radiátorech obytných místností. Efektivita tohoto typu čerpadel je závislá na okolní venkovní teplotě – efektivně pracují o teplotách až do -20 °C.

Tepelné čerpadlo vzduch voda cena komplet

Cena tepelných čerpadel typu vzduch–voda se pohybuje v rozmezí od 220 000–350 000 Kč (uvedené rozmezí zahrnuje i cenu montáže). To z těchto tepelných čerpadel činí druhý nejlevnější typ (i přes vyšší pořizovací náklady než u systémů vzduch–vzduch), a to i díky tomu, že ke své funkčnosti nevyžadují podzemní vrt nebo dvojici studní.

Tepelné čerpadlo voda voda

Tento typ tepelného čerpadla funguje na principu odebírání tepla z vody. K jeho provozu jsou však zapotřebí obvykle dvě studny. Čerpací studna funguje jako zdroj vody pro čerpadlo. Takto získaná voda z čerpací studny pak musí být někam odvedena – k tomu slouží studna vsakovací.

U tohoto typu čerpadel však existuje riziko vyčerpání veškeré vody ze studny. Vzhledem k náročnosti na podmínky, během kterých čerpadlo může fungovat, se u nás tento typ téměř nevyužívá.

Tepelné čerpadlo země voda

Tepelná čerpadla se systémem země–voda fungují na principu předávání tepla do vody prostřednictvím nemrznoucí kapaliny, jež má nízký bod varu. Ve vrtu pod zemí je uložené potrubí, ve kterém plyn z nemrznoucí kapaliny sbírá teplo. Aby se dosáhlo požadovaných vysokých teplot, je součástí okruhu ještě kompresor.

Tento typ tepelných čerpadel společně s typem voda–voda patří k těm nejdražším a konstrukčně nejnáročnějším řešením. Pro tepelné čerpadlo o výkonu 1 kW je potřeba přibližně 12 metrů vrtu, přičemž hloubka vrtu se pohybuje mezi 50–150 metry (ve výjimečných případech i 200 metrů). Jeden vrt si tak vyžádá ke své realizaci plochu pozemku přibližně 30 m². Cena za 7 kW je v podobném rozmezí, jako u čerpadel typu voda–voda, tedy okolo 250 000–450 000 Kč.

Tepelné čerpadlo k bazénu

Na trhu běžně existují i bazénová tepelná čerpadla. Jedná se o levnější varianty tepelných čerpadel s cenou pohybující se okolo 20 000–50 000 Kč. Jak jejich název napovídá, zajišťují ohřev bazénové vody. Tato čerpadla jsou vhodná především pro ty, kterým letní sezóna vodních radovánek připadá příliš krátká a rádi by si jí pomocí tepelného čerpadla k bazénu o pár měsíců prodloužili.

Dotace na tepelné čerpadlo

Díky státním dotačním programům lze za určitých podmínek získat finanční příspěvek na pořízení tepelného čerpadla. Pokud tedy zvažujete investici do tepelného čerpadla, věnujte pozornost i aktuálně probíhajícím dotačním programům – počáteční náklady mohou pomoci snížit až o polovinu. V současné chvíli (rok 2022) běží dva dotační programy:

Nová zelená úsporám
Kotlíková dotace


Státní příspěvek lze získat na zateplení stávajícího rodinného nebo bytového domu, ale také na výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností.