Školkovné – sleva na dani až 14 600 Kč

18.02.2021

Školkovné vám může docela výrazně snížit daň z příjmu a přinést daňovou vratku. Podívejte se na to, kdo může školkovné jako slevu na dani uplatnit a kolik na tom může získat.

Školkovné vám může docela výrazně snížit daň z příjmu a přinést daňovou vratku. 

Podívejte se na to, kdo může školkovné jako slevu na dani uplatnit a kolik na tom může získat.

Školkovné je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení. Výše školkovného je rovna minimální mzdě. Školkovné uplatňuje pouze ten z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Školkovné je sleva přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a ne jen daňový náklad.

Jaký je rozdíl mezi slevou na dani na dítě a mezi školkovným?

Sleva na děti je sleva na dani, kterou můžou zaměstnanci uplatňovat přímo při výpočtu čisté mzdy každý měsíc. Navíc sleva na děti umožňuje nejen snížení daně z příjmu, ale také zakládá nárok na čerpání daňového bonusu. Tedy stát platí přímo vám, pokud vám při započtení slevy na děti vznikne záporná daň z příjmu.

Sleva na dani na umístění dítěte v předškolním zařízení (tedy školkovné) zaprvé nezakládá nárok na výplatu daňového bonusu. Touto slevou maximálně snížíte daňovou povinnost na minimum, ale nikdy nedostanete vyplaceny peníze od státu, maximálně vám stát vrátí, co jste už zaplatili. Školkovné také můžete uplatnit pouze jednou za rok, při ročním zúčtování daně, nebo při podání daňového přiznání.

Kdo může uplatnit slevu na dani za školku?

Školkovné může uplatnit jeden z rodičů, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. Tuto slevu nelze dělit, takže druhý rodič nemůže školkovné uplatnit. Slevu na školku nemůžou uplatnit ani prarodiče. Prarodiče tuto slevu uplatní pouze v případě, kdy mají dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Daňovou slevu na školku je možné uplatnit:

v daňovém přiznání, které se v roce 2021 odevzdává do 1. dubna, nebo při ročním zúčtování daně, které zaměstnavatel provede do 15. února.

Do těchto termínů je nutné donést potvrzení ze školky.

Jak vysoké je školkovné v roce 2021?

Pro rok 2020 a pro daně z příjmu za rok 2020 je školkovné stanoveno na maximální výši 14 600 Kč. To odpovídá výši minimální mzdy pro rok 2020, vzhledem k tomu, že se v roce 2021 opět zvyšovala minimální mzda na 15 200 Kč, tak pro daňové přiznání nebo roční zúčtování za rok 2021 bude platit vyšší sleva, a to 15 200 Kč.

Tato vyšší sleva se ovšem projeví až při ročním zúčtování, které provede zaměstnavatel do 15. února 2022, nebo při daňovém přiznání odevzdávaném do 1. dubna 2022.

Školkovné 2020 (daňové přiznání podávané 2021) maximálně 14 600 Kč.

Školkovné 2021 (daňové přiznání podávané 2022) maximálně 15 200 Kč.