Sebedisciplína - základ úspěchu

12.05.2023

Sebedisciplína je schopnost ovládat své chování, dodržovat určitá dobrovolná pravidla (která jsme si sami dali) a směřovat k dosažení vytyčených cílů. Bez sebedisciplíny nelze dosáhnout úspěchu – ve sportu, v umění, ve vzdělávání. A ani v pracovní sféře.

Sebedisciplína je schopnost ovládat hlavní složky osobnosti a směrovat je k dosažení cílů. Jde o to vybudovat moc nad svými emocemi. Potřebujete trénovat neokortex (šedá kůra mozková – nejmladší struktury mozku, kde sídlí myšlení), aby dokázal přebírat moc nad prostředním (savčím) mozkem, který je zmítán emocemi, náladami a neurčitými pocity.

Namísto "Jak se mám donutit dělat to, co bych měl dělat?" si pokládáte otázky typu "Jak mohu zařídit, aby část mne, která vzdoruje, mi umožnila dělat co je zapotřebí?"

Určete si své cíle

Prvním krokem je určit si, čeho vlastně chcete dosáhnout. Od těchto cílů se pak bude odvíjet celá vaše strategie i základy vaší sebedisciplíny. Ujasněte si, co vlastně chcete, a své cíle si sepište na papír, abyste je měli na očích.

Ujasněte si, kdy svých cílů chcete dosáhnout

Určete, za jaké časové období chcete cílů dosáhnout. Časová složka je v sebedisciplíně důležitá, protože vám znemožňuje odkládat úkoly do nekonečna.

Připravte si plán

Na základě vytyčených cílů a časové osy vymyslete plán, jak se ze své současné situace dostanete tam, kde chcete být. Ideálně si rozplánujte tuto cestu na úroveň denních úkolů, které následně budete plnit.

Zjistěte, co vás od vaší cesty odvádí

Každý z nás má nějaká "lákadla", která nás odvádí od toho, na čem chceme pracovat. Identifikujte, jaká lákadla kazí plnění vašeho cíle vám, a snažte se je co nejvíce eliminovat nebo zmírnit jejich dopad.

Nebuďte na sebe příliš přísní

Nesmíte být příliš striktní. Naplánujte si i relaxaci. Nemějte příliš ambiciózní cíle na hraně reality. Pokud byste se totiž příliš zpozdili za plán, mohlo by vás to frustrovat. Dopřejte si také trochu pohody a buďte na sebe hrdí, pokud svůj plán dodržujete alespoň 80% času.