Příspěvek 5000 na dítě: Jak podat žádost a kdo přesně má nárok

23.06.2022

Jednorázový příspěvek 5000 korun na každé dítě do 18. narozenin dostanou rodiny s hrubým příjmem do jednoho milionu korun za rok. Má rodičům pomoct zvládnout prudce rostoucí inflaci, především zdražování potravin, energií, pohonných hmot, ale i výdajů souvisejících se školou nebo péčí o dítě.

Příspěvek dostanou automaticky - tedy bez žádosti - všichni, kdo měli v červenci 2022 nárok na přídavek na dítě za měsíc červen, pokud dítě k 1. srpnu 2022 nedovršilo 18 let věku.

Příspěvek by se podle informací z úřadů práce měl vyplácet společně s přídavkem na dítě v obvyklém termínu, který se liší podle jednotlivých úřadů. Výplata každopádně proběhne během srpna (podle zákona se v této automatické variantě příspěvek musí vyplatit do konce srpna), a to stejným způsobem (na účet nebo poštovní poukázkou), jakým se vyplatil předchozí přídavek na dítě.

K elektronické žádosti přes web budou zájemci potřebovat elektronickou Identitu občana: ověřit se mohou přes bankovní identitu, MojeID, eObčanku (s čipem a čtečkou) a další alternativy.

Kdo nemůže podat žádost sám elektronicky, může zajít na některé z kontaktních míst veřejné správy - takzvaný Czech Point. V první fázi, nejdříve od poloviny srpna, to budou jenom kontaktní místa na krajských úřadech, matričních úřadech, obecních úřadech, úřadech městských částí nebo městských obvodů. Teprve od října bude možné žádat i přes kontaktní místa na České poště. Žádost nebude možné podat osobně (na papíře) přímo na úřadech práce.

Výplata na základě žádostí pak proběhne "do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku". Peníze by tedy měly přijít zřejmě do konce září (pokud požádáte hned v srpnu). Ministr Jurečka slibuje, že úřady budou o žádostech rozhodovat bez zbytečných průtahů.