Pracujete při důchodu?

05.06.2024

Všichni lidé, kteří už čerpají klasický starobní důchod, mohou neomezeně pracovat a vydělávat si jako zaměstnanci nebo jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Za práci, ze které odvádějí sociální pojištění, pak mají po určité době nárok na zvýšení důchodu.

Mnoho důchodců pracuje i po dosažení důchodového věku, a to i v již samotné penzi, někteří si pak "nadělávají" i nějakou dobu navíc. 

Řada osob tak ale bohužel činí i proto, že i když pracovali celý život, měsíční částka důchodu jim zkrátka jen tak nevystačí. 

Co by jste měli vědět, pokud pracujete i v penzi?

Na jakou smlouvu může důchodce pracovat

Dá se říct, že důchodce není ze zákona limitován typem smlouvy. V penzi si může přivydělávat takřka jakýmkoliv způsobem bez ohledu na to, zdali se jedná o klasickou pracovní smlouvu, brigády jako DPP nebo DPČ, či se dokonce rozhodne podnikat prostřednictvím živnosti.

Roli nehraje ani délka úvazku, počet odpracovaných hodin anebo druh povolání. Tohle vše záleží jen na dohodě se zaměstnavatelem a také na tom, kolik si hodláte vydělat.

Je nějak omezen přivýdělek ve starobním důchodu?

Ne, ve starobním důchodu si můžete přivydělat k dobru, kolik peněz chcete. Např. u dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce se vám však začne odvádět sociální a zdravotní pojištění až ve chvíli, kdy si vyděláte nad limit. U DPP je hranice 10 001 Kč a více hrubého měsíčně, u DPČ zase 3500 Kč a více hrubého měsíčně.

Lidé ve starobní penzi jsou pro účely zdravotního pojištění státními pojištěnci, sociální si platit nemusí, odvody tedy v podstatě nemusí nijak řešit. Pokud se pak rozhodnou vydělávat jen několik tisíc měsíčně, bude pro ně s ohledem na peníze výhodnější volit dohody než třeba klasickou pracovní smlouvu na zkrácený úvazek, neboť u té se pojištění odvádí vždy, a zůstane jim tedy i méně peněz.