Práce přes pracovní agenturu - na co si dát pozor

22.06.2020

Chystáte se pracovat přes agenturu? Pak je dobré si předem zjistit, jaké má taková agentura vůči zaměstnancům povinnosti, co smí a nesmí, a jak se případně bránit proti špatnému zacházení a nedodržování zákonů.

Prověřte si danou agenturu

Než nějaké pracovní agentuře podepíšete smlouvu, měli byste si ji rozhodně co nejvíce prověřit. Prvním bodem, který by vás měl zajímat, je zda má agentura povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud by ho agentura neměla, pak od ní dejte rozhodně ruce pryč. Jestliže je pracovní agentura, do které se plánujete přihlásit, skutečně solidní, pak je dost pravděpodobné, že bude členem jedné z oborových asociací. Mezi ty patří například Asociace pracovních agentur či Asociace poskytovatelů personálních služeb.

Firmu si samozřejmě můžete prověřit i pomocí recenzí na internetu či hodnocení zaměstnavatelů. Do vyhledávače stačí zpravidla napsat název pracovní agentury a hodnocení lidí, kteří její služby využili, většinou vyběhne mezi prvními výsledky.

Vše je potřeba potvrdit písemně

Pamatujte také na to, že pokud se rozhodnete nějaké pracovní agentuře upsat, stáváte se regulérním zaměstnancem. To například znamená, že agentura je za vás povinna hradit zdravotní a sociální pojištění. Samozřejmosti je ale v první řadě smlouva. Práci můžete pro agenturu vykonávat buď na klasickou pracovní smlouvu nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Dohoda o provedení práce je v tomto případě pasé a agentura vám ji nabídnout nesmí.

Jakmile vám agentura sežene práci, pak byste k jejímu výkonu měli dostat písemný pokyn. Pokyn k dočasnému výkonu práce by měl obsahovat: místo a dobu výkonu práce, mzdové podmínky, pracovní podmínky a také podmínky pro předčasné ukončení dočasného přidělení. Předčasné ukončení a jeho podmínky bohužel zákoník práce nijak neupravuje, tudíž moc nečekejte, že se bude hrát na dvouměsíční výpovědní lhůtu či že budete mít nárok na odstupné.

Mzdové a pracovní podmínky pro agenturní zaměstnance

Zákoník práce se zaměřuje samozřejmě i na mzdové a pracovní podmínky pro zaměstnance agentur práce. Podmínky nesmějí být horší než ty, které jsou nastaveny pro srovnatelného zaměstnance firmy. Agenturní zaměstnanec by tedy měl dostávat stejnou základní mzdu, má nárok na stejné bonusy, prémie, příplatky za práci o víkendech, o svátcích či v noci. Vždy pamatujte na to, že pracovní agentury nemají nárok vám ze mzdy strhávat žádnou část za zprostředkování práce.

Rozdíl by neměl být ani v rozvržení pracovní doby či přestávkách. Stejná by měla být i dovolená, na kterou má člověk nárok v rozsahu minimálně čtyř týdnů v případě plného úvazku. Agenturní zaměstnanec má nárok i na benefity typu stravenky či sick days. Příspěvky na životní pojištění jsou ale většinou již jen pro kmenové zaměstnance a z agentury na ně nedosáhnete.

Pokud nastanou problémy

Bohužel se může stát, že agentura situaci řešit nechce. Potom se samozřejmě obraťte na úřad práce, respektive přímo na inspekci práce. To učiníte tak, že podáte podnět ke kontrole příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Podnět můžete zaslat online přes web inspektorátu, či poštou. Pokud na tuto situaci dojde, mějte na paměti, že podnět musí obsahovat všechny náležitosti, jinak se mu nikdo věnovat nebude. Nezapomeňte v něm tedy uvést název agentury a dále pak její sídlo a také IČO. Pokud máte dokumenty, které dokládají vaše tvrzení, jako například mzdový výměr nebo výplatní pásku, přiložte je k podnětu také. Na závěr pak nezapomeňte uvést svoje jméno, doručovací adresu a telefonní spojení.