Povinné ručení - jaké změny nastaly od dubna 2024?

18.04.2024

Povinné ručení v roce 2024 doznalo celou řadu změn, které se dotknou téměř všech majitelů a provozovatelů vozidel. Zvyšují se limity povinného ručení, při kontrolách v Česku nebude nutné předkládat tzv. zelenou kartu a mění se povinnosti majitelů a provozovatelů vozidel. A povinné ručení se bude platit také za určité typy elektrokoloběžek.

Od 1. dubna povinné ručení upravuje nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Řidiče čeká několik poměrně zásadních změn. 

Mezi ty nejdůležitější patří nová definice vozidla a pojmu provoz vozidla, navýšení limitů pojistného plnění a změna v odpovědnosti za sjednání povinného ručení.


Navýšení limitů

Dosavadní minimální limit pojistného plnění se zvyšuje ze současných 35 milionů na 50 milionů korun. 

Bude platit pro újmy na zdraví i pro majetkové škody. Důvodem jsou vyšší ceny zdravotní péče i dalších nákladů. Stávající limity by nemusely stačit, když dojde k dopravní nehodě s vážnými následky a vysokou škodou. Proto už i dnes některé pojišťovny nabízejí při sjednání nových smluv pouze vyšší limity nebo je cenově zvýhodňují. Nový limit v případě újmy na zdraví nebo úmrtí se bude týkat každé postižené osoby. Limit na majetkovou škodu se bude vztahovat na hodnotu poškozeného majetku v součtu – bez ohledu na počet postižených osob.

Vyšší limit bude samozřejmě zahrnut v nově uzavřených smlouvách, týká se ale i smluv stávajících! Klienti nicméně nebudou muset své pojišťovny kvůli navýšení limitů kontaktovat. I pokud pojišťovny limit nenavýší, zvýší se u současných smluv k datu účinnosti nového zákona "automaticky".

Rozšíření definice vozidla pro účely povinného ručení

Nový zákon přináší novou definici vozidla a tím se rozšiřuje okruh vozidel, na která se vztahuje povinnost mít sjednané povinné ručení. Nově mezi ně budou patřit i elektrokoloběžky, segwaye, zahradní traktůrky, golfová vozítka, pracovní stroje, sněžné skútry a rolby, u nichž je motor hlavním zdrojem pohybu a pro které platí jedna z následujících podmínek.

Pokud nevíte, zda pro svoje vozítko budete potřebovat povinné ručení, řiďte se dvěma parametry: rychlost a hmotnost.

maximální konstrukční rychlost vozidla je vyšší než 25 km/h

platí i pro vozidla, u kterých je možné vypnout omezovač rychlosti.

maximální konstrukční rychlost vozidla je vyšší než 14 km/h a jeho provozní hmotnost je zároveň vyšší než 25 kg.

Pro řízení většiny e-koloběžek potřebujete již nyní řidičské oprávnění, registrační značku, a nově tedy od dubna i povinné ručení.

Povinnost zákonného pojištění se nebude týkat ani vozidel provozovaných v uzavřených prostorách a objektech, ani majitelů zahradních traktůrků, kteří je využívají pouze na soukromém pozemku. Pokud byste ale s traktůrkem chtěli vyjet na veřejnou komunikaci, povinné ručení bude nově v takovém případě nutností. Tato povinnost se nevztahuje ani na nesilniční vozidla - invalidní vozík.

A co elektrokola?

Podle této definice nemusí mít sjednané povinné ručení majitelé elektrokol - zde se za hlavní pohon elektrokola považuje šlapání, nikoli elektromotor.

Pojem provoz vozidla

Mění se také definice pojmu provoz vozidla. Tím se nově rozumí použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na to, zda stojí nebo je v pohybu. To znamená, že provozovatel vozidla odpovídá mimo jiné i za škody, které vzniknou v případě, že své vozidlo odstaví na veřejné komunikaci a vytvoří tak překážku.

Kdo odpovídá za sjednání povinného ručení?

Další změna nastává, pokud se majitel vozidla liší od jeho provozovatele. V takových případech se povinnost a zodpovědnost za sjednaní povinného ručení bude nově vztahovat na provozovatele vozu - za úhradu pojištění vozidla tedy bude zodpovědný ten, kdo auto skutečně používá. Jedná se například o situaci, když majitel své auto poskytne k dlouhodobému užívání někomu z příbuzných a tuto osobu zároveň uvede v registru vozidel a v ORV ( Osvědčení o registraci vozidla) jako provozovatele.

Tím se v zásadě rozumí ten, kdo má právní a faktickou možnost dispozice s dopravním prostředkem - tedy rozhoduje o tom kdy, kde a za jakých podmínek bude vozidlo provozováno. Provozovatelem sice zpravidla bývá vlastník, ale může jím být i odlišná osoba.

Výjimka z povinnosti pojištění odpovědnosti se rovněž týká provozu vozidel při jejich účasti na organizovaném motoristickém závodu ve vymezeném prostoru mimo běžný provoz vozidel na uzavřených motoristických tratích nebo trasách, při kterých řidič není povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, přičemž bude povinností pořadatele motorsportu zajistit pojištění motorsportu podle zvláštního ustanovení.

Další změny platné od 1. října 2024

  • Přechod na online režim.
  • Nový proces, kdy pojištění bude klient hradit přes platební bránu, aby mohlo okamžitě vzniknout.
  • Zruší se povinnost předkládat zelenou kartu pro prokazování pojištění odpovědnosti při provozu a nahradí ji on-line evidence pojištění. Kontrola tak bude na území České republiky možná i bez zastavení vozidla.
  • Zelená karta bude dál sloužit jako mezinárodní doklad o pojištění při cestách do zahraničí.