Podpora v nezaměstnanosti - za jakou dobu se neposkytuje

08.09.2021

Mnoho lidí se po skončení zaměstnání registruje na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Většina z nich také žádá o podporu v nezaměstnanosti, aby jim alespoň z části kompenzovala příjem, dokud si nenajdou novou práci. Za jaké období ale podporu nedostanete?

Jak dlouho se pobírá podpora v nezaměstnanosti?

Podporu budete celkově pobírat 5 měsíců. Za první dva měsíce přitom dostanete 65 % průměrného výdělku, za třetí a čtvrtý měsíc už jen 50 % a za zbývající dobu pouze 45 % průměrného výdělku.

5 měsíců pak platí pouze pro osoby mladší 50 let. Osoby od 50 do 55 let ji budou pobírat 8 měsíců a lidé starší 55 let dokonce 11 měsíců. Maximálně ji pak lze pobírat do nároku na starobní důchod.

Během jakých dob vám podpora v nezaměstnanosti nenáleží?

Kromě výše zmíněných podmínek s ohledem na splnění potřebné doby pojištění je ještě nutné, aby měl žadatel o podporu na území České republiky trvalý pobyt a dále také, aby o podporu zažádal do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání anebo náhradní doby pojištění.

Pokud tato pravidla nesplňujete, podporu nedostanete, stejně jako když:

  • je vám poskytován státní starobní důchod,
  • je vám poskytována podpora při rekvalifikaci,
  • jste dočasně práce neschopní anebo pobíráte některou z dávek nemocenského pojištění (nemocenské, mateřskou apod.),
  • jste ve vazbě,
  • si přivyděláváte prostřednictvím nekolidujícího zaměstnání,
  • vám náleží odstupné, odbytné anebo odchodné.

Pokud si po uplynutí podpůrčí doby najdete zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ze které se zakládá účast na důchodovém pojištění a pokud ji získáte alespoň po dobu 6 měsíců, budete mít při registraci na ÚP opět nárok na tuto dávku. 6 měsíců se pak nevyžaduje, jestliže jste skončili zaměstnání ze zdravotních důvodů, pro organizační důvody v práci anebo pokud došlo k porušení povinností ze strany zaměstnavatele.