OSVČ a paušální daň - jak prokazovat příjmy?

04.01.2022

Výše paušální daně v roce 2022 činí 5 994 Kč měsíčně. A skládá se z odvodů na zdravotním a sociálním pojištění a symbolicky odvedené stokoruně na dani z příjmu. Jednotlivé složky paušální daně jsou ve výši: zdravotní pojištění - 2 627 Kč měsíčně sociální pojištění - 3 267 Kč měsíčně

Komplikace ale může způsobit fakt, až budou OSVČ chtít žádat o úvěr. Jak se nově budou prokazovat příjmy u jednotlivých bank?

Problém je v tom, že banky v drtivé většině příjmy u podnikatelů ověřují na základě daňového přiznání za jeden až dva poslední roky. A to i přesto, že u OSVČ s paušálními výdaji nemusí mít základ daně vypovídací hodnotu, protože reálné výdaje podnikatele mohou být daleko nižší (někdy i téměř nulové), a reálné příjmy tedy mnohem vyšší.


Čím nahradit daňové přiznání

Chtějí-li banky hodnotit příjmy podnikatelů jinak, než prostřednictvím daňového přiznání, nemají zase tak moc jiných možností než vyžadovat daňovou evidenci a bankovní výpisy z účtu, přes který probíhá podnikatelský platební styk. Pokud půjde o jeden účet, a ještě u banky, kde žádáte o úvěr, tím lépe.

Pokud tedy fungujete v režimu paušální daně a nemůžete vyloučit, že někdy budete potřebovat od banky úvěr, měli byste si příjmy a výdaje evidovat, a hlavně je mít také "protažené" přes účet, kde může banka ověřit, že vaše evidence se zakládá na faktech.

Ministerstvo financí v minulosti upozorňovalo na to, že by podnikatel i v tomto režimu měl vést evidenci o příjmech a výdajích. 

Aby věděl, zda stále plní podmínky pro využití paušální daně (příjmy z podnikání do 1 mil. Kč), a aby věděl, co vyplnit do daňového přiznání, kdyby tuto nebo jiné podmínky během roku plnit přestal. Kromě výše příjmů je totiž vstupenkou do režimu paušální daně např. absence příjmů ze závislé činnosti (kromě těch daněných srážkou) nebo to, že nejste plátcem DPH apod.

Banky si samozřejmě vyhrazují právo žádat podnikatele i o další dokumenty k prověření výše a stability příjmu. Prověřit pečlivě bonitu žadatele o úvěr jim totiž ukládá přímo zákon o spotřebitelském úvěru. Logicky budou zohledňovat u klientů i podmínky, které pro využití paušální daně stanovuje zákon.