Neplatí vám partner výživné?

01.07.2019

Tato služba zajišťuje asistované vymáhání výživného i bezplatné právní a psychologické poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a děti.

VašeVýživné.cz provozuje nezisková organizace Asociace neúplných rodin, z.s. za podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

S neplacení alimentů se v ČR potýká až 200 000 dětí a tento stav je Asociace neúplných rodin, z.s. odhodlána změnit. Ve spojení se zkušenými advokáty a exekutorskými úřady po celé ČR se spustila služba, která samoživitelům garantuje okamžitou právní pomoc při vymáhání dlužných alimentů (tzv. asistované vymáhán výživného) s nulovými náklady na služby advokáta i exekutora. Rodič tak získá vždy 100 % z vymožené částky a jeho pohledávka se uspokojuje hned při prvním, třeba i částečném, vymožení.

Získáte 100% dlužné částky

Veškeré služby včetně advokáta a exekutora máte zdarma i v případě, že by se alimenty nepodařilo získat.

Peníze můžete mít do 3 měsíců

Pomůžeme vám získat, na co mají vaše děti nárok. Výživné se totiž v exekuci uspokojuje jako přednostní pohledávka.

I bez svatby máte nárok

Každý rodič má povinnost se finančně podílet na zaopatření dítěte rovným dílem. A to, i když jste nebyli manželé.

I když dlužník nemá peníze

Kromě srážek ze mzdy, sociálních dávek, spoření či obstavení účtu, může být zpeněžen movitý i nemovitý majetek.

https://www.vasevyzivne.cz/