Jak se učit efektivněji

14.07.2023

Chcete se učit tak, aby učení zabralo co možná nejméně času a co nejvíce jste si toho zapamatovali?  Představíme vám efektivní metody učení a můžete mimo jiné očekávat, že se v učení zlepšíte, půjde vám snadněji a informace vám zůstanou v paměti delší dobu.

Rozhodně neplatí, že čím déle se učíte, tím více se toho naučíte. Daleko důležitější je, jak čas strávený studiem využijete.

Právě techniky učení určují, kolik času vám učení zabere a jak dobře se to naučíte. Vrozená inteligence, strávený čas není zdaleka to nejdůležitější. Efektivní učení se dá chápat jako soubor dovedností, nejde jenom o to, jak rychle dokážete informace přijímat, ale taky o to, jestli se umíte soustředit, jak si dovedete poradit s prokrastinací, jak umíte plánovat svůj čas, učení, bojovat se stresem apod.

Méně nadaný student, který ví, jak se správně učit, bude dosahovat lepších výsledků s menším úsilím, než student přirozeně nadaný, který neví, jak se učit.

Nenechte se vyrušovat

Chcete-li se učit rychle, musíte se bezpodmínečně soustředit pouze na jednu věc a to na učení. Nejrychleji se učíte intenzivně soustředěni, bez jakéhokoliv vyrušení. Věděli jste, že trvá nějakých 20-29 minut, než se znovu dostanete na stejnou úroveň koncentrace po tom, co vás něco vyruší? Těch celých 29 minut po jednom malém vyrušení se učíte daleko pomaleji, než byste mohli.

Správná hudba k učení

Celkem dobré může být poslouchat hudbu alfa waves music, kterou najdete na YouTube.

Dále můžete při učení poslouchat hudbu bez textu, která není moc intenzivní nebo agresivní. Jako vhodná se jeví i barokní hudba (Bach, Handel, Vivaldi), která nás dokáže uklidnit, což je pro rychlé učení velmi důležité.

Učte se na novém místě

Váš mozek má stávající místo spojené s nudou, úzkostí a nechutí. Vyberte si nové místo, kde se budete učit. Mělo by být příjemné a světlé. Nové místo si nebudete spojovat s nudou, nýbrž s efektivním učením.

Dlouhodobá paměť je klíčem k zapamatování

Správně načasované opakování netrvá dlouho. Stačí, když si vybavíte všechno, co si pamatujete. A pak se zkontrolujete letmým prohlédnutím studijních materiálů. Pokud vám učení dané látky zabralo hodinu, opakováním strávíte přibližně 10 minut.