Na dotace pro energeticky úspornější bydlení dosáhne kvůli dvěma změnám více lidí

26.01.2024

U dotací, které můžete čerpat na opatření snižující energetickou náročnost budovy, se chystají změny. Obě zpřístupní financování rekonstrukcí a přestaveb více lidem.

Stát hledá způsoby, jak lidem pomoci zafinancovat opatření, která povedou k energetickým úsporám. Dotace, které se pro tyto účely dají čerpat, zastřešuje program Nová zelená úsporám (NZÚ).

Celkové i dílčí renovace u rodinných domů (i památkově chráněných) a výstavbu v nejúspornějším energetickém standardu podporuje podprogram Nová zelená úsporám Standard. Z programu mohou čerpat peníze i majitelé řadového domku a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Prostředky jsou vypláceny až po realizaci úsporných opatření. Mohou pokrýt nejvýš polovinu způsobilých výdajů a čerpání není podmíněno nízkými příjmy.

Dalším podprogramem, ze kterého můžete čerpat prostředky, je Oprav dům po babičce, který má pomoci k většímu využití zástavby starších domů. Z toho můžete získat peníze předem, pokud plánujete komplexní zateplení domu (dá se čerpat i na další volitelná opatření). Peníze jsou určené pro ekonomicky aktivní vlastníky rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení (zaměstnanci, zaměstnavatelé žádající jako nepodnikající fyzické osoby, OSVČ, pracující důchodci, pracující studenti a učni, rodiče na mateřské dovolené).

Třetím podprogramem je Nová zelená úsporám Light, který nabízí dotace pro dílčí úpravy, které přispějí ke snížení energetické náročnosti objektu. I v tomto případě je možné čerpat prostředky předem, například na jednoduché zateplení, výměnu oken a vchodových dveří či instalaci solárního ohřevu vody. Tento program je určený žadatelům s nízkými příjmy (přesněji příjemcům starobního či invalidního důchodu nebo příspěvku na bydlení). Peníze se dají čerpat i na opatření vyhotovená svépomocí.

Co se změní

Ačkoli se stát snaží usnadnit cestu k investicím do snížení energetické náročnosti domů, stále existuje velká skupina domácností, která si opatření nemohou dovolit. Chystají se proto další změny, které by v tomto ohledu měly pomoci.

Oprav dům po babičce doplníte úvěrem

Během února 2024 by mělo být možné k dotaci z programu Oprav dům po babičce čerpat také zvýhodněný úvěr, u kterého nebude nutné ručit nemovitostí. Ten bude možné použít na spolufinancování komplexního zateplení a dalších úsporných opatření tak, že prostředky z něj pokryjí rozdíl mezi způsobilými výdaji a poskytnutou zálohovou dotací (peníze z tohoto podprogramu je možné čerpat předem), aby si mohlo investici do úprav dovolit více domácností.

Rodina, která žije ve starším nezatepleném domě s vysokými provozními náklady, požádá o dotaci Oprav dům po babičce na optimální zateplení a třeba i o výměnu starého kotle, fotovoltaiku, rekuperaci, dešťovku či zelenou střechu. Dotaci, která může přesáhnout i jeden milion korun, dostane předem a zbytek si půjčí za výhodných podmínek. Dotace společně s úvěrem poskytne dostatek finančních prostředků na renovaci, v ideálním případě nebude rodina potřebovat žádné vlastní prostředky, nebo jen malou část z celkových nákladů. Renovovaný dům bude výrazně úspornější a peníze ušetřené za energie pomohou domácnostem splatit úvěr, vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) Petr Valdman.

Úvěr zprostředkují stavební spořitelny a banky, které se budou chtít do projektu zapojit. Stavební spořitelny se mají obecně více podílet na energetické transformaci českých domácností. Jejich činnost se na začátku letošního roku rozšíří o dotační poradenství ke všem titulům programu NZÚ. Během února tak bude možné na jejich pobočkách využít asistenci při podání žádosti o dotaci i o zvýhodněný úvěr.

Úvěry budou pro domácnosti dostupnější než běžně nabízené komerční produkty. Úročeny budou maximálně polovinou úrokové sazby stanovené ČNB platné v aktuálním období pro úvěry na bydlení. V současném období se bude pohybovat okolo 3,5 %, informoval před časem ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že půjčky budou financovány z prostředků Modernizačního fondu (spravuje SFŽP ČR), což umožní garantovat žadatelům nízký úrok po celou dobu splatnosti.

Dominika Pospíšilová za tiskové oddělení Ministerstva životního prostředí ještě doplnila, že do výše úroku se bude promítat i konkurenční boj jednotlivých stavebních spořitelen a bank, takže může být ve výsledku ještě nižší.

Podmínkou získání úvěru, jehož splatnost bude možné natáhnout až na 20 let, bude schválení čerpání zálohové dotace v programu Oprav dům po babičce. Prostředky úvěru bude možné použít jen na realizaci opatření, které byly podpořeny dotací.

NZÚ Light bude i pro rodiny s přídavky na děti

Okruh žadatelů se ale bude moci rozšířit také u podprogramu Nová zelená úsporám Light. Od 17. ledna totiž o peníze budou moci žádat nově i rodiny, kterým vzniká nárok na přídavek na dítě. Dotace byla přitom dosud určena jen pro příjemce starobního důchodu, pro příjemce invalidního důchodu (III. stupeň) a pro domácnosti pobírající příspěvek na bydlení.

Díky chystanému rozšíření NZÚ Light by na tuto dotaci mohlo nově dosáhnout dalších až sto tisíc domácností, které sice čerpají přídavek na dítě, ale protože nepobírají příspěvek na bydlení, nemohli si až dosud o dotaci zažádat, odhaduje ministr práce Marian Jurečka.

Kvůli nutnému navýšení alokace a rozšíření okruhu žadatelů je program do zmíněného data pozastaven a otevře se s novým, třímiliardovým vkladem.

Škála podporovaných opatření zůstane stejná. Dojde jen ke zpřesnění některých podmínek, které mají chránit před instalací nekvalitních výrobků s minimálním efektem úspory zejména seniory. Bohužel se ukazuje, že některé firmy zneužívají obzvlášť zranitelné skupiny obyvatel. Nabízejí instalaci sestav pro solární ohřev vody, které mají zanedbatelný dopad na úspory energie, využívají stávající bojlery s nevhodným topným tělesem, u kterého je efekt ohřevu z fotovoltaiky minimální, upozornil Valdman ze SFŽP ČR.

Nově proto bude podle něj nutné navrhnout celý fotovoltaický systém tak, aby za běžných podmínek v období jara až podzimu efektivně ohřál dostatečné množství teplé vody s pomocí sluneční energie.

Zdroj: mesec.cz