Na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy

26.04.2022

Máte přehled o všech typech smluv a víte, co přesně pro vás znamenají? Podívejte se, co musí obsahovat pracovní smlouva, a co v ní naopak být nesmí.

Co musí být v každé smlouvě

Ať už uzavřete jakoukoliv pracovní smlouvu, neměly by v ní chybět tři základní věci:

  • druh práce
  • místo a den nástupu
  • Ideálně do ní chtějte napsat i výši mzdy (přestože tam být nemusí a může být sjednána zvlášť ve mzdovém výměru. Pro vás je ale rozhodně lepší mít ji ve smlouvě, neboť mzdový výměr může zaměstnavatel jednostranně měnit i bez uvedení důvodu).

Typy smluv

Pracovní smlouva na dobu určitou

Zaměstnavatel ji s vámi může uzavřít nejdéle na tři roky, může ji ale také dvakrát prodloužit. Maximálně tedy můžete na dobu určitou pracovat devět let. Zároveň však platí, že pokud uzavřete třikrát po sobě smlouvu na rok, přejdete po těchto třech letech rovnou do pracovního poměru na dobu neurčitou.

A jak je to se zkušební dobou? Ta nesmí být delší než polovina doby zaměstnání, na které jste se dohodli - při smlouvě na čtyři měsíce tedy můžete mít maximálně dvouměsíční zkušební dobu.

Výjimky u pracovní smlouvy na dobu určitou: S agenturními zaměstnanci je možné sjednávat pracovní poměr na dobu určitou bez omezení. To platí i o sezónních pracovnících (např. vlekařích nebo pracovnících v zemědělství), když se zaměstnavatel dohodne s odbory, příp. svůj postup odůvodní ve vnitřním předpisu. Výjimku mají i cizinci, které firmy zaměstnávají opakovaně jen po dobu platnosti jejich pracovního povolení nebo zaměstnanecké karty.

TIP: Pokud pokračujete v práci i po skončení doby určité a zaměstnavatel o tom ví, změnil se váš pracovní poměr automaticky na dobu neurčitou. Nemusíte přitom nic podepisovat.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou

Je pro vás nejvýhodnější a máte díky ní všechny jistoty. Především tu, že s vámi zaměstnavatel počítá i do budoucna. Běžně se sjednává s dvouměsíční výpovědní lhůtou, kterou můžete využít jak vy, tak i váš zaměstnavatel. Její součástí bývá zkušební doba na maximálně tři měsíce (šest měsíců u vedoucích pracovníků).

Dohoda o provedení práce

Sjednává se hlavně na dokončení předem určeného úkolu. Nesmíte na ni u jednoho zaměstnavatele odpracovat víc než 300 hodin v průběhu kalendářního roku. Když se vejdete do 10 tisíc korun měsíčně, odvádíte z výdělku jen daň, zdravotní a sociální pojištění se vám nestrhává. Nemáte při ní nárok na dovolenou.

Dohoda o pracovní činnosti

Maximálně můžete odpracovat 20 hodin týdně, tedy zhruba poloviční úvazek. Zdravotní a sociální pojištění se odvádí už při výdělku nad 2500 korun měsíčně.

TIP: Dohoda o provedení práce, stejně jako dohoda o pracovní činnosti by neměly nahrazovat klasickou pracovní smlouvu. Jsou totiž určeny především pro sezónní nebo nárazovou práci.