Letos se zvyšuje příspěvek na jídlo a pohonné hmoty na pracovní cestě

25.02.2022

Od 1. ledna 2022 se zvyšuje tuzemské stravné na pracovní cesty. Zvyšuje se i náhrada za použití vlastního vozidla namísto firemního. Vyšší budou i náhrady za nákup benzínu či nafty, pokud neprokážete skutečně placenou cenu pokladním blokem, a bude se tak vycházet z vyhláškových úředních cen.

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje - vyplatit mu tzv. diety, tedy stravné. 

Stravné jako náhrada zvýšených stravovacích výdajů - např. v restauracích, kde se zaměstnanec obvykle nestravuje, zaměstnanci náleží v závislosti na době, která uplyne od jeho výjezdu k mimořádnému výkonu práce mimo (v pracovní smlouvě) sjednané místo výkonu práce do návratu zpět. Pro tyto účely jsou pracovní cesty rozlišeny podle své délky na 3 kategorie a každé odpovídá jiná sazba stravného.

Stravným se dá dobře přivydělat 

Kdo mnoho nejí či se stravuje velmi skromně, vaří si sám či se odbývá apod., může si stravným hodně přivydělat. Jistě jste už slyšeli o někom, kdo pobýval pracovně dlouhodobě v zahraničí a vydělal si jen stravným na mnohé, nač by jinak musel doma dlouho šetřit nebo se zadlužit. Sazby stravného jsou totiž poměrně velkorysé.

Částky stanovené vyhláškou mají za úkol pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy.

Pro každý kalendářní rok se kompletně vyhlašuje přehled všech sazeb znovu, bez ohledu na to, zda se mění, nebo zůstávají stejné. A tak je každý rok k dispozici aktuální kompletní seznam-přehled, a tak nemusíte nic složitě dohledávat v novelách a zněních v různém období. 

Odkaz na tabulku změn je uveden zde.