Kotlíkové dotace

05.01.2020

Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.

Cílem programu je do roku 2020 (2022) snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno ve 3 výzvách 9 miliard korun.

Jak požádat o dotaci

Kotlíkové dotace občanům přidělují krajské úřady. Na zahájení příjmu žádostí se informujte přímo na svém krajském úřadě. Informace naleznete buď na webových stránkách kraje, na vývěsce krajského úřadu a můžete je získat také na speciální telefonní lince kraje.

Kontakty na jednotlivé kraje naleznete zde. 

Lidé si mohou s využitím dotace, která může být až 127 500 korun, vyměnit kotel na uhlí za plynový kotel, ale i za kotel na biomasu, dřevo nebo za tepelné čerpadlo. V této etapě už nejsou podporovány kombinované kotle, které umožňují i spalování uhlí.

Cílem kotlíkových dotací je zlepšit ovzduší.

Dotace jsou určeny pro rodinné domy a fyzické osoby a jejich rozdělování je plně v kompetenci jednotlivých krajských úřadů. Výše podpory může činit až 80 procent uznatelných nákladů v maximální výši 120 000 korun. Do uznatelných nákladů lze přitom zahrnout nejen cenu nového kotle, ale také výdaje za rozvody a instalaci.

Pokud je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území, podpora bude navýšena o dalších 7500 korun. Maximální částka se tedy může vyšplhat až na 127 500 korun.

Kotlíkovou dotaci lze čerpat i na plynový kotel v místech, kde vůbec není možnost připojení k distribuční síti plynu. "Díky zásobníkům na LPG mohou kotlíkové dotace čerpat také majitelé domů v lokalitách bez možnosti realizace plynové přípojky. Dotace jim výrazně sníží nejen náklady na kotel, ale i na novou otopnou soustavu a projektovou dokumentaci.

Zastaralá zařízení budou zakázaná

Staré kotle na tuhá paliva první a druhé emisní třídy bude možné používat už jen do září roku 2022. Poté již bude jejich provoz zakázán s hrozbou pokut až do výše 50 000 korun.

Dotace sice ve své současné podobě letos končí, ale státní podporu modernizace vytápění v domácnostech převezme aktualizovaný dotační program Nová zelená úsporám. K dotaci na nový kotel by se proto měl dostat každý, kdo o ni na podzim požádá. Nově by měly s financováním výměny kotlů pomáhat i půjčky, které mohou obce, jež se do programu zapojí, zájemcům poskytovat.

V níže uvedeném videu naleznete návod, jak vyplnit žádost o kotlíkovou dotaci.