Kolik si můžete vydělat, když jste na úřadu práce a nepobíráte podporu?

18.01.2022

Uchazeči o zaměstnání registrovaní na úřadu práce si mohou za určitých okolností vydělávat v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Co to znamená?

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, může pracovat v nekolidujícím zaměstnání i přes to, že je evidován jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Musí to ale úřadu práce, resp. jeho pobočce nahlásit a nesmí mu to bránit v plnění povinností uchazeče o zaměstnání.

Toho mohou využít lidé, kterým ještě nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože se jim odkládá z toho důvodu, že z posledního zaměstnání obdrželi odstupné nebo odchodné.

A samozřejmě lidé, kterým už nárok na podporu v nezaměstnanosti vypršel, když plně vyčerpali podpůrčí dobu, po kterou se poskytuje. A také lidé, kteří vůbec nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají, nevznikl jim ani nezanikl.

Nekolidující zaměstnání - zásadně na dohodu o pracovní činnosti

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (na rozdíl od nároku na podporu v nezaměstnanosti) nebrání výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, nebo výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti (nikoliv dohody o provedení práce), pokud měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Čili v roce 2022 částku 8100 Kč. (Dosud v r. 2021 je možno si takto vydělat částku 7600 Kč za měsíc.)

Jde o tzv. nekolidující zaměstnání. Pokud by uchazeč o zaměstnání vykonával více takových činností, výdělky se mu sčítají. Celkovým maximem je v roce 2021 tedy 7600 Kč a v roce 2022 bude 8100 Kč (obojí hrubého).

Nutnost vše hlásit úřadu, dodržovat termíny a hledat si novou práci

Výkon práce v takovém zaměstnání musí uchazeč nahlásit úřadu práce při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo v den nástupu do výdělečné činnosti a ta mu nesmí bránit v poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování zaměstnání a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání od úřadu práce.