Kniha - Umění být zdráv

20.01.2022

Proč neustále roste počet chronicky nemocných lidí? A proč si s těmito chorobami současná medicína neumí poradit? Jak naslouchat signálům těla a napojit se na svou skutečnou podstatu?

MUDr. Jan Vojáček jako lékař ve své praxi propojuje vědecké poznatky o komplexním fungování lidského organismu a individuální přístup. Za pomoci funkční medicíny vede své klienty k uzdravení a duševní rovnováze.

Odkaz na autorovy webové stránky naleznete zde.

Je autorem  mnoha článků a vystoupení o možných příčinnách vzniku chronických onemocnění, o životě a o tom jak docílit a udržet zdraví. V Institutu funkční medicíny a výživy působí jako mentor pro lékaře v programu funkční medicíny.

Popis knihy:

Život v moderní době přináší řadu paradoxů. Díky technologickému pokroku medicíny jsme téměř přestali umírat na akutní stavy, ale platíme za to vysokou daň v podobě chronických nemocí. Mediálně známý lékař Jan Vojáček ve své nové knize Umění být zdráv vysvětluje principy důležité pro uzdravení i prevenci civilizačních nemocí.

Jaký je vliv stresových faktorů na zdraví? V čem spočívají zásadní principy funkční neboli celostní medicíny? A jak se na tělesné i psychické kondici člověka odráží přemíra digitálních technologií?

Nejen těmto otázkám se Jan Vojáček věnuje a v souladu s nejnovějšími vědeckými objevy se snaží lidi vést k tomu, aby poznali zákonitosti vzniku nemocí a předcházeli jim. Jeho kniha nemá nahrazovat lékařskou péči, ale má být jejím racionálním doplňkem.

Umění být zdráv rozhodně není seberozvojovou knihou v tradičním slova smyslu. Jan Vojáček na rozdíl od mnoha léčitelů rovněž nenabízí jediný správný způsob, jak žít. Spíše čtenáře nabádá, aby vědomě vnímali signály, kterém jim tělo i mysl dává. A zároveň dodává, že ne kvůli každé bolesti je hned třeba polykat hromady prášků. V kombinaci s představením racionálních principů, které může každý z nás jako prevenci nemocí dodržovat, je kniha populárního lékaře cenným příspěvkem k debatě o lidském zdraví.