Kniha - Jak správně myslet, jednat a mluvit: 2. díl

01.07.2021

"Existují čtyři, a právě jen čtyři způsoby, kterými přicházíme do kontaktu s okolním světem. A jsme oceňováni a hodnoceni výhradně podle těchto čtyř kritérií: co děláme, jak vypadáme, co říkáme a jak to říkáme." 

Dale Carnegie

Toto zlaté pravidlo platí i v dnešní době. Kniha Jak správně myslet, jednat a mluvit navazuje na bestsellery průkopníka na poli mezilidských vztahů Dalea Carnegieho a pracuje s jeho nesmrtelnými pravidly v podmínkách začátku 21. století. 

Žijeme mezi lidmi, a chceme-li v jejich společnosti - v pracovních i soukromých vztazích - obstát, musíme s nimi účelně komunikovat. 

Správně myslet, jednat a mluvit. Historie i současnost zná řadu úspěšných osobností, které dokázaly sdělit druhým to, co považovaly za důležité, a přesvědčily je o své vizi. 

Každý, kdo má touhu dosáhnout úspěchu a stát se výraznou osobností, se může z této knihy poučit. 

Vždyť přesvědčivost, schopnost komunikovat a osobní charisma nejsou pouze vrozenými vlastnostmi, ale mnohem více vlohami, které má každý z nás. A každý z nás je může aktivně rozvíjet. Tato kniha Vám nabízí řadu podnětů a rad, jak toho dosáhnout.

Dale Carnegie je i několik desítek let po své smrti považován za "guru" v oblasti mezilidských vztahů a komunikace. Z jeho zápisků a případových studií vznikla pětidílná série knih, jejíž druhý díl držíte v ruce, obohacená o ilustrativní příklady ze současnosti, aby i dnešnímu čtenáři carnegiovská pravidla zněla aktuálně.

V této knize se mimo jiné naučíte:

  • Jak si získat důvěru lidí a přesvědčit je.
  • Jak své myšlenky předat druhým.
  • Jak se vypořádat s negativním myšlením.
  • Jak vytěžit maximum ze sporu.
  • Jak vést efektivní porady a předvést úspěšnou prezentaci.
  • Umění konverzovat.
  • Jak pracovat s řečí těla, hlasem a tempem.
  • Umění dobře telefonovat a umění korespondence.