Kniha - Emoční inteligence

15.04.2020

Ještě donedávna byla míra úspěšnosti v IQ testech nejčastěji skloňovaným faktorem, určujícím inteligenci člověka. Zajistí nám však povzbudivý výsledek IQ testů úspěch doma a v práci? Na tuto otázku odpovídá světový bestseller Emoční inteligence, předního světového psychologa Daniela Golemana.

"Emoční inteligence" je termín, který nejlépe vyjadřuje rovnováhu mezi emocemi a rozumem.

PhDr. Daniel Goleman, americký vědecký pracovník v oboru emoční inteligence: "Na základě dlouholetého výzkumu jsem přišel na to, že ani odbornost, ani naučené vědomosti nejsou zdaleka tím nejdůležitějším pro úspěch v práci i v životě."

Z tisíců testů, které  provedl jak na studentech, tak na špičkových manažerech nadnárodních společností či ředitelích bank, vyplývá, že to, co nám pomáhá vzhůru, je celá řada obecně lidských vlastností, schopností, které nazývá emoční inteligencí.

Koncepce emoční inteligence vysvětluje, proč dva lidé se stejným skórem emoční inteligence mohou v životě vykazovat obrovský rozdíl ve schopnostech prosadit se, mít úspěch. 

Je prokázáno, že IQ není zásadně měnitelné. Naše IQ je od narození poměrně stálé, pokud nedojde k traumatu s dopadem na funkčnost mozku. Tím, že se učíme novým informacím, se nestáváme chytřejšími ve smyslu IQ. Jelikož IQ je schopnost učit se a ve věku 15 let je stejná jako v padesáti. 

Skvělá zpráva je ta, že na druhé straně je emoční inteligence díky plasticitě mozku velmi tvárná a proměnlivá. 

Většina kvalit emoční inteligence je limitována úrovní návyků v různých oblastech lidského vnímání, myšlení, cítění díky, kterým jsou utvořeny ustálené nervové okruhy a typické reakce, soubory reakcí na vnější podněty. Je vědecky prověřeno, že schopnost měnit a vytvářet nová neuronální spojení, kterými měníme svou úroveň emoční inteligence, je trvalá a neomezená věkem.