Kniha - Bohatý táta, chudý táta

17.08.2020

Cílem knihy je ukázat rozdíl mezi smýšlením bohatých lidí a chudých lidí a upozornit na důležitost finanční gramotnosti v dnešním světě, pokud chce člověk dojít k finanční svobodě.

Kniha má několik kapitol, v kterých autoři řeší různé aspekty bohatství. 

Do toho jsou vkládány zážitky z dětství, ve kterých vystupuje bohatý táta (otec Robertova přítele Mikea, který vybudoval obchodní impérium ve státě Havaj, a to i přesto, že nedokončil ani střední školu) a chudý táta (skutečný Robertův otec, který byl učitelem a velmi vzdělaným mužem, přesto chudým). Bohatý táta dělá oběma chlapcům mentora a radí jim, jak se stát bohatým.

V knize se rozebírají témata jako:

  • Jak přemýšlí a co dělají odlišně: chudí lidé, střední vrstva a bohatí.
  • Důležitost rozeznávání: aktiva vs pasiva.
  • Důležitost finanční inteligence a gramotnosti.
  • Otázka daní a moci korporací.
  • Kniha nabádá k vytvoření pasivního přijmu investováním do aktiv jako jsou nemovitosti, cenné papíry, duševní vlastnictví, ale hlavně k rozvíjení finanční gramotnosti.

Hlavní motto knihy zní: "Bohatí nepracují pro peníze, nechávají peníze, aby pracovaly pro ně."

Kniha má několik kapitol, v kterých autoři řeší různé aspekty bohatství. Do toho jsou vkládány zážitky z dětství, ve kterých vystupuje bohatý táta (otec Robertova přítele Mikea, který vybudoval obchodní impérium ve státě Havaj, a to i přesto, že nedokončil ani střední školu) a chudý táta (skutečný Robertův otec, který byl učitelem a velmi vzdělaným mužem, přesto chudým). Bohatý táta dělá oběma chlapcům mentora a radí jim, jak se stát bohatým.

Kniha vás motivuje k tomu, abyste něco dělali. Je jedno jestli to bude podle zásad knihy či nikoliv, ale určitě je kniha napsána tak, že člověka nutí zamyslet se nad jeho současnou finanční situací, nad jeho vyhlídkami do budoucna a také nad tím, co by s tím měl dělat - a to hned. 

Autor knihy - Robert T. Kiyosaki je velmi bohatý člověk, který měl štěstí v tom, že ho vychovávali dva otcové - jeden chudý a institucionálně velmi vzdělaný a jeden bohatý a finančně velmi vzdělaný.

Nebyli to otcové v klasickém slova smyslu - bohatý otec mu byl spíše pouze učitelem, neměl s ním žádný rodinný závazek. Oba mu ale poskytovali nějaký pohled na svět, podle kterého si utvářel ten svůj. Dlouho se rozmýšlel, kterého ze dvou otců má poslouchat spíše, protože oba mu dávali pohled úplně jiný. A v devíti letech se rozhodl - bude následovat svého bohatého tátu.

A myšlenky, které mu tento člověk předal se on snaží předat skrze tuto knihu. To, jak bychom se měli chovat, abychom byli bohatí, jak myslet, aby peníze pracovali pro nás a ne my pro ně. Chce nás naučit jak umět s penězi manipulovat, investovat je a hlavně je použít tak, aby nám vydělávaly další peníze. 

Pokud jste tedy připraveni na změnu a chcete posunout svou finanční gramotnost o něco výše, tak je tato kniha určitě tou pravou. A nejsou to prázdná slova - autorova úspěšnost na poli finančním mluví sama za sebe.