Kdy musí podnikatelé v režimu paušální daně podat přiznání?

17.03.2022

Podnikatel v režimu paušální daně musí podat daňové přiznání v případě, že mu vznikne jiný příjem než ze samostatné činnosti, jež bude vyšší než 15 000 Kč.

Může jít o:

  • příjem z kapitálového majetku (§ 8 ZDP),
  • příjem z nájmu (§ 9 ZDP),
  • tzv. ostatní příjmy (§ 10 ZDP).

Dále musí takový podnikatel podat daňové přiznání i v situaci, kdy bude mít příjmy ze zaměstnání, které není zdaněné srážkovou daní (např. dohoda o pracovní činnosti nad 3500 Kč měsíčně nebo dohoda o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně, uzavřená pracovní smlouva o pracovním poměru apod.).

Pokud na konci roku zjistíte, že jste nesplnili zákonné podmínky pro stanovení paušální daně, podáte daňové přiznání, ve kterém uvedete všechny příjmy, včetně těch ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).

Na výslednou daň z příjmů se pak započtou zaplacené paušální zálohy na daň z příjmů a případné další sražené zálohy (zálohy sražené zaměstnavatelem apod.). I přesto, že kvůli výše zmíněným důvodům vznikla povinnost podat přiznání, můžete i nadále v následujícím roce v paušálním režimu setrvat.

Existují však i situace, kvůli kterým je nutné podat v paušálním režimu daňové přiznání a zároveň pro další období není možné v paušálním režimu setrvat.

Jedná se o případ, kdy:

  • má podnikatel příjmy ze samostatné činnosti nad 1 000 000 Kč (s výjimkou osvobozených příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou),
  • stal se plátcem DPH,
  • stal se společníkem veřejně obchodní společnosti,
  • stal se komplementářem v komanditní společnosti,
  • bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení,
  • žije dlouhodobě v cizině (daňový nerezident).

Takový poplatník v daňovém přiznání vyčíslí svou daň podle obecných pravidel (tj. jako by v paušálním režimu nebyli). Obdobně se bude postupovat i v případě veřejných pojistných, kdy vzniká povinnost podat pojistné přehledy na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, uvádí Finanční správa.

Pokud tedy musíte v takových případech podat daňové přiznání, vztahuje se na vás také povinnost podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.