Kdo má nárok na otcovskou dovolenou a jak o ni žádat?

13.07.2023

Tato dávka nahrazuje výpadek příjmu čerstvým tatínkům, kteří chtějí bezprostředně po narození dítěte zůstat doma a zapojit se do péče. Na otcovskou dosáhnou, když splní zákonem předepsané podmínky.

Základní podmínkou pro přiklepnutí otcovské je účast na nemocenském pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za každého zaměstnance v klasickém pracovním poměru hradí zaměstnavatel.

Pozor dejte, jestliže pracujete na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP) – nemocenské pojištění za vás na DPČ a DPP zaměstnavatel hradí, jen když měsíční výdělek přesáhne určitou hranici.  Kdo vydělává nad tyto limity, za toho zaměstnavatel sociální – a tedy i nemocenské – pojištění platí.

Vedle účasti na nemocenském pojištění úředníky zajímá, jestli o otcovskou žádá muž, který je na matrice zapsaný jako otec dítěte. Ani manžel čerstvé maminky totiž na dávku nedosáhne, pokud ho úřad nemá vedeného jako otce.

Sociálka navíc přizná otcovskou tomu, kdo do péče převezme dítě mladší sedmi let. Převzetí do péče nahrazující péči rodičů je vždy potřeba prokázat příslušným potvrzením.

Jak dlouhá je otcovská dovolená?

Podpůrčí doba – tedy ta, po kterou lze dávku otcovské poporodní péče čerpat – dělá od roku 2022 nanejvýš 14 po sobě jdoucích kalendářních dní. Okresní správa sociálního zabezpečení ji přiklepne nejdřív v den narození dítěte. Tedy klidně v době, kdy je dítě s matkou v porodnici. Nejpozději lze otcovskou vybrat šest týdnů od narození potomka.

Druhou novinkou od roku 2022 je, že lhůta pro čerpání otcovské se prodlouží o odpovídající počet dnů v případě, že dítě bude během prvních šesti týdnů hospitalizováno. Typickou situací je umístění miminka v inkubátoru nebo jiná zdravotní komplikace. Podle nových pravidel se tatínek může sám rozhodnout, jestli otcovskou vyčerpá i během hospitalizace, nebo jestli počká, až bude dítě doma. Nepřijde už tedy o nárok na dávku po šesti týdnech od porodu bez ohledu na takové omezení.