Jsou nám negativní emoce k něčemu prospěšné?

19.10.2022

Budeme-li vědět, jak fungují naše emoce, bude pro nás snazší naučit se s nimi užitečně zacházet a udělat si z nich pomocníka. Pro zpracování negativních emocí využíváme různé strategie. Některé jsou užitečné a jiné nám škodí a způsobují časem ještě větší bolest. Jak s emocemi zacházet patří k důležité dovednosti - emoční inteligenci.

Jestliže označíme některé emoce za nežádoucí a budeme se snažit je potlačit, eliminovat, potlačujeme část sebe. 

Existují studie, které dokazují, že emoce nelze potlačit selektivně. Jestli máte pocit, že ve vašem životě chybí radost, láska nebo že dostatečně neprožíváte světlé chvilky, může to být způsobeno právě přílišnou kontrolou nebo dlouhodobým potlačováním tzv. "negativních emocí". 

To je také jedním z problémů, které způsobuje zneužívání antidepresiv.

Emoce i ty negativní jsou prospěšné a nutné pro naše přežití a užití si života. Proto i negativní emoce mají své pozitivní stránky. Podíváme se na některé z nich.

Zlost

Hlavní funkce - překonání překážky. Proto to můžeme vzít jako pozitivní vlastnost - hněv nám pomáhá překonat překážky.

Podle jedné psychologické studie, lidé ovlivnění emocí hněvu dělají lepší finanční rozhodnutí. Je to vlastně logické. Ve zlosti se příliš nezdržujeme nepodstatnými detaily a více se soustředíme na dosažení cíle.

  • Máme více energie.
  • Projev hněvu snižuje úroveň stresu.
  • Jsme více v přítomnosti, vnímáme intenzivně všechno kolem sebe, jsme pozornější a dá se říct "živější".

Strach

Hlavní funkce strachu - varovat před nebezpečím. Strach nám pomáhá přežít a vyhnout se traumatům.

Strach také může ukazovat směr, kde se nejvíce naučíme, máme největší zisk, kde vystupujeme ze zóny komfortu.

Strach si vyloženě užívají milovníci adrenalinových zážitků. Ale také např. děti mají často rády "strašidelné pohádky". 

Smutek

Smutek nám pomáhá vyrovnat se se ztrátou a uvolňuje vnitřní napětí. Prožíváme hloubku, posilujeme své kořeny a sílu charakteru. 

Ve smutku nejsme nahoře, ale naopak v údolí, kde si můžeme odpočinout před dalším naším výkonem. Nemůžeme být stále nahoře, potřebujeme někdy načerpat síly a spojit se s naším vnitřním zdrojem.

Projev smutku a pláč, stejně jako projev zlosti, snižuje úroveň stresu. Dovolme si to.

Znechucení

Znechucení pomáhá vyhnout se věcem, jídlu nebo lidem, které pro nás nejsou prospěšné. Ne všechno nám prospívá a proto potřebujeme identifikovat a vyhnout se tomu, co je pro nás škodlivé. V dnešní době se to týká i informací, nejen jídla a toxických vztahů. Kdybychom potlačili znechucení, byli bychom vystaveni otevřenému nebezpečí a asi bychom dlouho nezůstali naživu.

Každá emoce je v pořádku. Tzv. "negativní emoce" nám pomáhají hledat změny a nové přístupy k životu. Silná NE jsou signálem, podnětem a příležitostí k sebereflexi - zda jsem něco nevynechal, nezanedbal nebo nevzal v úvahu.

Prožíváním emocí žijeme autentičtější, pravdivější život.