Jaké dokumenty jsou zapotřebí k ročnímu zúčtování daně a k daňovému přiznání?

25.02.2022

V tomto článku si ukážeme, které smlouvy a dokumenty je nutné dodat, abyste měli nárok na slevy na dani a odčitatelné položky. Tyto slevy a odečitatelné položky můžete použít při ročním zúčtování daně, nebo v daňovém přiznání, pokud máte povinnost nebo ho chcete podat.

Od základu daně si můžete odečíst tyto odčitatelné položky:

 • Úroky z hypotéky
 • Životní pojištění
 • Spoření na penzi
 • Dary
 • Odborové příspěvky
 • Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
 • Výzkum a vývoj
 • Ztráta na dani z minulých let

Z vypočítané daně si následně můžete odečíst slevu na dani:

 • Na poplatníka
 • Na manželku/manžela
 • Na manželku/manžela - držitele ZTP/P
 • Pro invalidní důchodce
 • Pro držitele průkazu ZTP/P
 • Na studenta
 • Za školkovné
 • A nesmíme zapomenout na daňové zvýhodnění na děti.

Odčitatelné položky a potřebné doklady

Úroky z hypotéky

Úroky z hypotéky vám mohou snížit základ daně až o 300 000 Kč (až o 150 000 Kč u bytové potřeby obstarané od 1. 1. 2021). Budete potřebovat doložit tyto dokumenty:

 • potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků z tohoto úvěru,
 • musíte být schopni doložit, že nemovitost používáte k bydlení,
 • smlouvu o hypotečním úvěru.

Životní pojištění

Platby za soukromé životní pojištění vám mohou snížit základ daně až o 24 000 Kč. Pro uplatnění této slevy si připravte tyto dokumenty:

 • potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění,
 • smlouvu o uzavření životního pojištění.

Spoření na penzi

Platby za penzijní připojištění nebo penzijní pojištění vám mohou snížit základ daně až o 24 000 Kč. Pro uplatnění této slevy si připravte tyto dokumenty:

 • potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění,
 • smlouvu o uzavření penzijního připojištění nebo penzijního pojištění.

Dary

Po prokázání této odčitatelné položky musíte doložit potvrzení o převzetí daru. Minimálně 1 000 Kč a maximálně 15 % základu daně.

Pokud jste bezplatně darovali krev, kostní dřeň, či jiné krevní deriváty, tak potřebujete potvrzení z nemocnice o odběru. Za každé jedno darování krve máte nárok na odčitatelnou položku ve výši 3 000 Kč.

Odborové příspěvky

Pro využití této odčitatelné položky (do výše 3 000 Kč) budete potřebovat potvrzení odborové organizace o zaplacených příspěvcích.

Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Budete potřebovat potvrzení o zaplacené úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Výzkum a vývoj

Můžete si uplatnit až 100 % výdajů na výzkum a vývoj na odpočet ze základu daně. Je ovšem nutné dokázat, že všechny výdaje šly do výzkumu a vývoje, který je definován českou legislativou.

Ztráta na dani z minulých let

Ztrátou na dani z minulých let si můžete snížit svůj základ daně nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se ztráta vyměřuje.