Jak správně napsat strukturovaný životopis a snadné vytvoření pomocí webové služby

08.04.2019

"Jak napsat životopis" - patří mezi nejvyhledávanější spojení spojené s prací. Není divu, protože životopis bývá tím základním kamenem pro získání práce. Kvalitně napsaný životopis je velmi důležitý - nepodceňujte to.    

Kvalitně napsaný životopis je velmi důležitý - nepodceňujte to.

Je standardní, že zaměstnavatelé uchazeče o práci zvou na pohovor na základě zaslaného životopisu. Pokud Váš životopis není sepsán kvalitně a neobsahuje potřebné náležitosti, tak si sami zbytečně snižujete pravděpodobnost, že nabídku práce získáte.

Níže rozebereme tyto body:

  • Které údaje patří uvést do strukturovaného životopisu

  • Jak ho vytvořit snadno a zdarma pomocí webové služby

  • Názorná ukázka již vytvořeného životopisu pro inspiraci

Údaje, které patří do strukturovaného životopisu

1. Osobní údaje

Napište jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefonické spojení, e-mail.

Je zvykem, uvádět rovněž datum narození, případně národnost, pokud je jiná než česká. Tyto údaje jsou ale nepovinné.

Do hlavičky životopisu můžete vložit fotografii. Nejvhodnější fotografie bude ta, která působí neutrálně a nijak vyzývavě. Pro tento účel nic nezkazíte klasickou portrétovou fotkou.

2. Pracovní zkušenosti

Tato část CV je jednou z nejdůležitějších. Pracovní zkušenosti seřaďte chronologicky od nejnovějších po nejstarší.

U všech zkušeností vypište název zaměstnavatele a název pracovní pozice, kterou jste zastávali. U jednotlivých pozic napište měsíc a rok nástupu a odchodu.

Popište svou činnost na každé pozici: za co jste zodpovídali, co patřilo k vašim běžným i zvláštním úkolům, jakých výsledků jste dosáhli.

CV bude působit mnohem lépe, pokud uvedete konkrétní údaje, například počet lidí v týmu, který jste vedli, dosažený obrat z vašeho prodeje, počet získaných zákazníků, procenta zvýšení zisku...

3. Vzdělání

Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání. Základní školu nepište.

Jak v CV popsat studium: název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení.

Poté vypište ostatní absolvované formy studia (kurzy a školení). Uveďte název instituce, která vzdělávání organizovala, dobu trvání a zda studium bylo zakončeno zkouškou.

Pokud jste ještě na škole, uveďte předpokládanou dobu jejího zakončení.

4. Další znalosti a dovednosti

V této části shrňte vaše dovednosti a znalosti: jazykové, počítačové, ale i jiné. Můžete zmínit také některé osobnostní charakteristiky. Vyberte to, co by se Vašemu potenciálnímu zaměstnavateli mohlo zdát přínosné (například řidičský průkaz).

Vyjmenujte další výrazné pracovní úspěchy, zahraniční stáže nebo konference, kterých jste se zúčastnili, vědecké práce nebo publikační činnosti, různá ocenění, ale i svá hobby, pokud usoudíte, že by mohly personalistu zaujmout.

Díky této službě si vytvoříte strukturovaný životopis snadno a zdarma.

Když víte, které údaje má životopis obsahovat, pak už zbývá pouze samotná tvorba. Existují bezplatné webové aplikace, které Vám vytvoření životopisu značně usnadní. Stačí si pouze vybrat šablonu, vyplnit údaje do políček a služba Vám vytvoří životopis, který si následně stáhnete do počítače.

Na tvorbu životopisu můžete použít bezplatnou službu, viz odkaz níže. Odkaz, kde si můžete vytvořit strukturovaný životopis:

https://www.zivotopisonline.cz/cz/generator.html