Jak si založit živnost a získat živnostenský list krok za krokem

22.02.2023

Chtěli byste začít podnikat a nevíte, co všechno je zapotřebí vyřídít a kam se registrovat? Vysvětlíme vám, co všechno je zapotřebí k tomu, abyste si založili živnost.

Co je to živnost a kdo může podnikat na "živnosťák"

Podle Zákona o živnostenském podnikání je to:

"Soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem."

Jinými slovy je to kterýkoliv podnikatel od elektrikáře po právníka, který podniká na živnostenský list a splnil následující podmínky k založení živnosti:

  • dovršil věk 18 let (pokud jste mladší, potřebujete odpovědného zástupce, kterého vám ustanoví rodiče, a souhlas soudu),
  • je způsobilý k právním úkonům (dokládá se občanským průkazem),
  • je bezúhonný (dokládá se výpisem z rejstříku trestů),
  • splňuje kvalifikační požadavky kladené na daný druh podnikání (viz typ živnosti níže).

První kroky povedou na živnostenský úřad

Vydat se můžete na kterýkoliv živnostenský úřad, bez ohledu na to, kde bydlíte. S sebou si nezapomeňte:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz),
  • 1 000 Kč na poplatek za založení živnosti.
  • Výpis z rejstříku trestů nosit nemusíte, úřad si ho obstará sám.

Na úřadě vyplníte Jednotný registrační formulář. Oproti minulosti je tento formulář skutečně jediným, který musíte vyplnit. Takže už nemusíte oběhávat další úřady. Výhodou je, že pokud máte datovou schránku, můžete ho vyplnit i elektronicky.

Pozor – podnikajícím fyzickým osobám budou datové schránky od roku 2023 zřizovány automaticky.

Při vyplňování formuláře k založení živnosti vás pravděpodobně napadne několik otázek. Zde jsou odpovědi na ty nejčastější.

1) Jaký typ živnosti potřebuji k založení podnikání?

Volná – musíte splnit jen výše uvedené všeobecné podmínky. Patří sem například výroba textilií, zprostředkování obchodu a služeb nebo marketingová a poradenská činnost.

Vázaná – musíte prokázat odbornou způsobilost k dané činnosti. Patří sem například účetní, majitelé autoškol ale i horští průvodci nebo maséři.

Řemeslná – máte povinnost doložit výuční list, maturitu v oboru, diplom nebo šestiletou praxi v oboru. Patří sem například pekaři, kováři a kadeřnice.

Koncesovaná – podmínkou k jejímu založení je prokázání odborné způsobilosti a povolení příslušného orgánu státní správy. Patří sem například provozování nákladní dopravy, cestovní kanceláře nebo pohřební služby.

2) Jaké mám zvolit místo podnikání (sídlo)?

Většina živnostníků volí jako místo podnikání své bydliště. Pokud jste v pronájmu, potřebujete souhlas majitele budovy. Toto si s majitelem vyřiďte předem a jděte na živnostenský úřad už s podepsaným souhlasem.

3) Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním?

Jednotný registrační formulář to velmi zjednodušil. Jeho vyplněním se automaticky registrujete jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) i na své zdravotní pojišťovně.

OSSZ vám následně oznámí, kdy a jak platit zálohy na sociální pojištění. Jejich výše se vypočítá podle toho, jestli je podnikání na OSVČ vaším hlavním nebo vedlejším příjmem.

Minimální zálohy pro rok 2023 na sociálním pojištění jsou:

OSVČ hlavní: 2 944 Kč

OSVČ vedlejší: 1 178 Kč

Jako OSVČ vedlejší nemusíte první rok platit zálohy vůbec. A pokud váš roční zisk (příjmy mínus výdaje) nepřekročí takzvanou rozhodnou částku (pro rok 2023 je to 96 777 Kč), nemusíte žádné sociální pojištění platit.

Zjistěte si i číslo účtu své zdravotní pojišťovny. Na něj budete posílat zálohové platby na zdravotní pojištění. Minimum pro rok 2023 je 2 722 Kč.

Zvažte také, jestli si chcete platit nemocenské pojištění. Není to vaše zákonná povinnost. V případě, že si ho platit chcete, minimální výše je 168 Kč měsíčně a odvádí se také na účet OSSZ.

4) Jak je to s daněmi?

Jednotným registračním formulářem se zároveň přihlásíte jako plátce daně z příjmů. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pak podáváte jednou za rok a zároveň s ním platíte vzniklou daň.

Papírové daňové přiznání odevzdáváte do 1. dubna následujícího roku. Jestliže přiznání podáváte elektronicky, lhůta se prodlouží do 1. května. V případě, že vám přiznání chystá daňový poradce, může ho odevzdat až 1. července. Pokud tato data připadají na víkend či svátek, lhůta se posouvá na následující pracovní den.

Začínající podnikatelé za první rok podnikání díky daňovým slevám často neplatí žádné daně.

Můžete se zároveň dobrovolně přihlásit jako plátce DPH – povinně to musíte udělat, jakmile vaše tržby za uplynulých 12 měsíců překročí milion korun. Finanční úřad vám přidělí daňové identifikační číslo (DIČ), které slouží pro komunikaci s úřadem.

5) Jak funguje paušální daň a kdy se vyplatí?

Jestliže se jako živnostník přihlásíte k paušální dani, jedinou měsíční platbou (v roce 2023 činí 6 208 Kč) vyřešíte všechny své povinnosti vůči úřadům. V paušální dani je zahrnuta:

  • záloha na zdravotní pojištění,
  • záloha na sociální pojištění
  • i daň z příjmů.

Výhodou je, že v paušálním režimu nemusíte podávat daňové přiznání ani přehledy pro pojišťovny.

Nevýhodou paušálního režimu naopak je, že si nemůžete uplatnit daňové slevy či požádat finanční úřad o vyplacení daňového bonusu na děti.

6) Musím si vést účetnictví?

Podvojné účetnictví si musíte vést pouze v případě, že vaše příjmy přesáhnou za zdaňovací období 25 milionů korun nebo pokud jste jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku. Pokud ne, stačí vám pouze daňová evidence nebo evidence příjmů. To zvládnete i bez znalosti účetnictví. Archivujte si všechny příjmové i výdajové doklady (v případě, že uplatňujete skutečné výdaje při daňovém přiznání) – ty pak slouží jako podklad pro vaše daňové přiznání.

Zdroj: https://money.cz/