Jak se zvyšuje příspěvek na péči od 1. 7. 2024

07.07.2024

Od července 2024 se zvyšuje příspěvek na péči, ale pouze ve stupni závislosti II, III a IV. Nově se také rozlišuje stupeň závislosti IV a IV+. Příspěvek na péči v dané výši náleží osobě zcela závislé na pomoci jiné osoby, které poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb (stupeň IV) a zvýšený příspěvek na péči (stupeň IV+) pak náleží osobám zcela závislým na pomoci jiné osoby, o kterou je pečováno v domácím prostředí.

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Z příspěvku se pak hradí pomoc, kterou nemocným a nemohoucím může poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Výše příspěvku je dána věkem a stupněm závislosti (lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost) osoby, o kterou je pečováno.

Jak se zvyšuje příspěvek na péči od 1. 7. 2024:

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku za kalendářní měsíc:

  • stupeň závislosti I (lehká závislost) - 3.300 Kč (bez zvýšení)
  • stupeň závislosti II (stř. těžká závislost) - z 6.600 Kč » zvýšení na 7.400 Kč
  • stupeň závislosti III (těžká závislost) - z 13.900 Kč » zvýšení na 16.100 Kč
  • stupeň závislosti IV (úplná závislost) - z 19.200 Kč » zvýšení na 23.000 Kč
  • stupeň závislosti IV+ (úplná závislost s péčí mimo pobytové služby) - 27.000 Kč (nový stupeň)

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let za kalendářní měsíc:

  • stupeň závislosti I (lehká závislost) - 880 Kč (bez zvýšení)
  • stupeň závislosti II (stř. těžká závislost) - z 4.400 Kč » zvýšení na 4.900 Kč
  • stupeň závislosti III (těžká závislost) - z 12.800 Kč » zvýšení na 14.800 Kč
  • stupeň závislosti IV (úplná závislost) - z 19.200 Kč » zvýšení na 23.000 Kč
  • stupeň závislosti IV+ (úplná závislost s péčí mimo pobytové služby) - 27.000 Kč (nový stupeň)