Jak se zaevidovat na úřadu práce elektronicky?

22.12.2023

Žádosti a jiné podklady ve věci evidence, zprostředkování zaměstnání, pro hodnocení nároku na podporu v nezaměstnanosti, nároku na nepojistné sociální dávky můžete podávat i jinou cestou než osobně. Využijte podatelnu ÚP ČR, zašlete dokumenty poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky.

S Úřadem práce ČR můžete komunikovat z pohodlí domova elektronicky. Přečtete si návod, jak jednoduše a rychle vyřídíte vše, co potřebujete.

Využijete-li u vybraných žádostí ON-LINE podání přes webovou aplikaci, postupujte takto:

Webovou aplikaci, přes kterou můžete podat zjednodušenou žádost o vybrané dávky, jejichž seznam se postupně rozšiřuje, najdete na portále Ministerstva práce a sociálních věcí. Aby mohli vaši žádost zpracovat on-line, je třeba ověření Vaší totožnosti. Proto je pro vstup do formuláře nutné přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo Datové schránky.

Praktický rádce postupu podávání žádostí

Na portále Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz/web/cz/formulare vyplňte elektronickou žádost o konkrétní nepojistnou sociální dávku, zprostředkování zaměstnání či podporu v nezaměstnanosti, včetně povinných příloh

Vyplněnou žádost a povinné přílohy vytiskněte, nebo uložte na disk.

Vytištěnou žádost o zprostředkování a podporu v nezaměstnanosti je nutné vlastnoručně podepsat a prostřednictvím pošty odeslat na místně příslušné pracoviště Úřadu práce ČR, a to dle místa bydliště.

Vytištěnou žádost o jakoukoliv nepojistnou sociální dávku je nutné vlastnoručně podepsat a prostřednictvím pošty odeslat na místně příslušné pracoviště Úřadu práce ČR, a to dle místa Vašeho trvalého pobytu.

Elektronickou verzi stačí s dalšími potřebnými doklady poslat buď datovou zprávou na místně příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR dle trvalého pobytu, nebo elektronicky na jeho emailovou adresu.

V případě jakýchkoli problémů se můžete obrátit na Call centrum ÚP ČR. Operátoři Vám pomohou s vyplněním žádostí i povinných příloh.