Jak se připravit na pracovní pohovor a jaké otázky lze očekávat

08.04.2019

Životopis a motivační dopis již máte napsaný a rádi byste si ještě připravili vhodné odpovědi i na ty nejzáludnější otázky u pracovních pohovorů. Přečtěte si, na co se u přijímacího pohovoru zaměřit. 

O získání práce nerozhoduje pouze dosažené vzdělání či nabytá praxe, ale také dostatečné znalosti o společnosti, ve které byste chtěli pracovat či chování a vhodně formulované odpovědi u přijímacího pohovoru. Připravili jsme pro vás tedy všechny důležité informace zaměřené na přípravu k pracovnímu pohovoru.

Jak se na pohovor připravit

Abyste potencionálního zaměstnavatele oslovili, měli byste na pohovor rozhodně přijít včas, chovat se za všech okolností přirozeně a nenuceně a být připraveni vhodně odpovědět na jakoukoli otázku. Rozhodně také nelze podcenit správné oblečení.

V rámci každého pohovoru si pečlivě získejte veškeré relevantní informace o zaměstnavateli, jeho historii vývoje a ostatní informace. Dobrou přípravou získáte náskok vůči ostatním potencionálním kandidátům.

Na co se soustředit u přijímacího pohovoru:

  • zapamatujte si jméno, příjmení a pozici zástupce firmy (personální agentury), se kterým se máte sejít oblečte se profesionálně a ujistěte se, že jste dobře upraven(a)
  • vezměte si k pohovoru kopii vašeho životopisu
  • k pohovoru se dostavte v předstihu 5 - 10 minut a v případě zpoždění zavolejte a sdělte, kdy se dostavíte
  • při pozdravu stiskněte pevně ruku, usmívejte se a udržujte kontakt očima
  • v průběhu pohovoru si na nikoho nehrajte, buďte přirození, přátelští a usmívejte se
  • o vaší profesní minulosti i zaměstnavatelích hovořte pouze pozitivně
  • povšimněte si atmosféry, která je ve firmě; snáze se potom rozhodnete, zda byste se cítil spokojen s prací v daných podmínkách
  • na konci pohovoru mějte připraven jeden či dva smysluplné dotazy pro zaměstnavatele k pozici nebo firmě - to naznačuje váš zájem o místo
  • netrvejte na sdělení výše platu; je všeobecně lépe vyčkat okamžiku, kdy se zaměstnavatel sám zmíní

Které dotazy padají při pohovoru nejčastěji

Otázky zaměřené na motivaci

Proč máte zájem o vypsanou pozici? Proč jste se rozhodl(a) zareagovat na náš inzerát? Co myslíte, že nám můžete nabídnout? Co očekáváte od práce, o kterou se ucházíte? Otázky zaměřené na poslední zaměstnání Proč odcházíte z předchozího zaměstnání? Co Vás v posledním zaměstnání nejvíce bavilo nebo naopak štvalo? Jak vypadal typický den ve Vašem posledním zaměstnání? Za co jste byl(a) kritizován(a)? Jak jste na kritiku zareagoval(a)? Co bylo ve Vašem posledním zaměstnání nejsložitější? Co bylo nejjednodušší?

Otázky zaměřené na nového zaměstnavatele

Co víte o naší společnosti, našich produktech a službách? Jaké vlastnosti by měl mít Váš nadřízený? Jaké jsou Vaše představy o výši platu? Kdy k nám můžete nastoupit?

Otázky zaměřené na Vaše znalosti a zkušenosti

Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky? Které dobré a špatné vlastnosti máte? Upřednostňujete práci v týmu nebo samostatnou práci? Jste týmovým hráčem? Jaký druh práce Vás nejvíce uspokojuje? Jak hodnotíte Vaši schopnost delegovat úkoly? Jste odolný(á) vůči stresu? Jakým způsobem si zvyšujete Vaši profesní kvalifikaci? Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět ve škole? Jaký byl naopak Váš nejméně oblíbený?

Otázky zaměřené na Vaši budoucí kariéru

Jak si představujete Vaši budoucí kariéru? Popište, jak si představujete Vaše ideální zaměstnání? Kde se vidíte za dva roky? Kde se vidíte za pět let? Nemáte v úmyslu jít opět studovat (doktorandské studium, jiná vysoká škola,...)? Jak dlouho byste chtěl(a) pracovat pro naši společnost? Jak ovlivňuje rodina Vaši kariéru? Čeho chcete v kariéře dosáhnout?

Jaký dostanu plat?

Pohovor je ve většině společností ukončen diskusí o výši platu a výhodách, které svým zaměstnancům firma poskytuje. I když na vašem požadavku nemusí záležet, otázka "kolik by jste si představoval/-la" zcela jistě zazní. Nejvhodnější je formulovat platové požadavky pomocí otevírací nabídky. Jde o mírně nadsazenou sumu, která lehce překračuje optimální výši platu.

Před rozloučením očekávejte informaci, kdy a jakou formou vám firma dá vědět, zda jste byli přijati. Pokud vám tuto informaci nesdělí, příjemnou formou si ji vyžádejte.