Jak se finančně zajistit na stáří

04.03.2020

Hlavní část odpovědnosti za to, jak se budeme mít v důchodovém věku, je na nás. Zajistit si dostatek financí na stáří je výzva. A hlavně je to práce na dlouhá léta. Pokud nám během života náhodou nespadne do klína štědré věno nebo dobře spravované dědictví, bude při budování dostatečných příjmů na penzi hrát čas vždycky tu nejdůležitější roli.

V rámci stávajících státem podporovaných možností můžeme dnes na penzi začít spořit v penzijním spoření, které je vlastně obdobou pravidelného investování doplněného státním příspěvkem a příspěvkem zaměstnavatele (obojí při splnění určitých podmínek).

Pokud si měsíčně ukládáme alespoň 300 Kč, máme nárok na státní příspěvek (dle výše naší úložky od 90 až do 230 Kč měsíčně) a přispívat nám může i náš zaměstnavatel. Navíc budeme moci uplatnit slevu na dani z příjmu (až do výše 24 000 Kč ročně). Začít včas ale samozřejmě platí i pro budování dalších zdrojů, které budeme moci použít k podpoře svých příjmů v době penze.

Traduje se, že ve stáří je dobré sedět na židli, která má alespoň tři nohy. Tyhle nohy spočívají ve třech následujících zdrojích:

1. státní důchod - státem vyplácený starobní důchod představuje nejslabší "nohu" penzijních financí, jeho výše není vysoká.

2. dávky vyplácené penzijní společností v návaznosti na platnou zákonnou úpravu penzijního spoření a možnosti, které v této oblasti využíváme, by měl představovat "prostřední nohu" našich penzijních financí;

3. soukromé úspory a jiný příjem z našeho majetku - tady by se měly objevit peníze dlouhodobě nashromážděné v rámci osobního finančního plánu (např. majetek investovaný do finančních nástrojů typu podílového fondu, příjem z pronájmu nemovitosti atp.)

Všechny tři složky dohromady by nám měly pomoci udržet náš životní standard tak, aby v okamžiku odchodu do důchodu nedošlo k náhlému propadu. 

Jak přesně to ale udělat nám vlastně nikdo neporadí. Jeden jediný plán na blahobytné stáří neexistuje a nikdy ani neexistoval. Tak se musíme sami rozhodovat podle svých vlastních představ a možností, a také podle toho, jak se naše situace mění.

Je hlavně na nás samotných, jak si důchod představujeme, jak si ho naplánujeme a jaký ho zažijeme. Čím delší dobu si ho budeme budovat, tím zábavnější může být. Naše finance v něm hrají velmi důležitou roli, ale bez nás a našich rozhodnutí se neobejdou.