Jak na hledání práce, když jste osoba se zdravotním postižením?

16.06.2023

Pakliže jste OZP, určitě se nebojte jakékoliv pracovní indispozice, protože i vy můžete být součástí libovolného pracovního poměru. 

V dnešní době lze využít nejrůznějších zdrojů, které vám dopomohou k tíženému výsledku. Patří mezi ně bezpochyby internet v podobě pracovních portálů a personální agentury. Obecné projekty, které nabízí práci všem občanům, včetně OZP.

Aby byly vaše šance co nejúčinnější a snažení co nejjednodušší, můžete se obrátit na specializované servery, jež se zaměřují na sdružování pracovních příležitostí pro osoby zdravotně postižené. Ostatně i neziskové organizace jsou zdrojem přínosných informací týkajících se vzdělávání.

Důkladně si zkontrolujte pracovní smlouvu

Vzhledem k tomu, že osoby zdravotně postižené vykonávají činnosti na zkrácený úvazek nebo neprovádí svoji pracovní činnost v plné míře, jako zdraví občané, mají i jiné podmínky v pracovní smlouvě. Právě těm věnujte dostatek pozornosti, abyste nebyli žádným způsobem využíváni.

Mám upozornit předem, že jsem OZP?

Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Zda to zmínit například už v průvodním nebo motivačním dopisu, záleží na požadavcích, které zaměstnavatel na kandidáty klade, a na tom, jak by se slučovaly s možnostmi kandidáta.

V případě pozic, které jsou vhodné i pro OZP, je na místě uvést, že žadatel spadá do této kategorie. Měl by ale vždy alespoň krátce vysvětlit, v čem ho zdravotní postižení omezuje, například že nemůže celý den stát nebo že potřebuje pomůcku, jako je například speciální monitor počítače kvůli zhoršenému zraku.

Jestliže je člověk OZP, ale reaguje na nabídku práce, v níž ho jeho zdravotní postižení nijak neomezuje, není nezbytné to předem oznamovat. Jako třeba grafik, který potřebuje k chůzi berle či jinou oporu, což v práci u počítače nijak neomezuje, nesídlí-li tedy firma ve 12. patře bez výtahu.

Co říkat na pohovoru?

Postupujte jako každý jiný kandidát, tedy zaměřte se na své znalosti, praxi a dovednosti. Především ty je potřeba v životopisu, v motivačním dopisu a během pohovoru prodat. Zaměstnavatel potřebuje vědět, co pro něj můžete udělat a v čem pro něj můžete být užiteční. Samozřejmě v rámci svých možností, které je potřeba na pohovoru probrat. Hovořit otevřeně o svých omezeních i případných pomůckách, které vám je umožní překonat, je základem pro dobře nastavenou spolupráci.

Nezapomínejte také na to, že jste osobnost s jedinečnými zkušenostmi, které nikdo jiný nemá. Nejspíš jste i kvůli svým zdravotním potížím překonali mnohé překážky a takový člověk může být pro firmu velmi cenný.