Jak funguje psychoterapie

24.07.2023

Způsob, jakým na psychoterapii nahlížíme, je přitom jedním z faktorů, který přímo ovlivňuje účinek samotné terapie. Je pravděpodobnější, že nám terapie pomůže, když tomu věříme.

Podle definice je psychoterapie léčba psychologickými prostředky, která má za cíl odstranit nebo zmírnit potíže, nemoci nebo poruchy a v jejím průběhu dochází ke změnám v prožívání a chování klienta. Co je však to, co v psychoterapii funguje a dělá ji užitečnou? Jsou to techniky, věk nebo teoretické zaměření terapeuta? A co dalšího ovlivňuje, jaké výsledky bude mít psychoterapeutické počínání?

Právě způsob, jakým na psychoterapii nahlížíme, je jedním z faktorů, který přímo ovlivňuje účinek samotné terapie. Naše očekávání a to, zda věříme, že nám psychoterapie pomůže, má 15% podíl na celkovém terapeutickém efektu.

Jaký je rozdíl mezi psychologem a psychoterapeutem?

Při hledání pomoci v oblasti duševního zdraví můžete narazit na pojmy "psycholog" a "psychoterapeut". Tyto dva termíny se často zaměňují a laik v nich nevidí rozdíl. Z hlediska odbornosti tu však určitý rozdíl je. Ke komu se tedy vydáte? K psychologovi, nebo psychoterapeutovi?

Kdo je to psycholog?

Psychologem je člověk, který absolvoval 5 let studií na vysoké škole, obvykle se jedná o absolventa filozofické fakulty. Absolvent medicíny je psychiatr. Ten může na rozdíl od psychologa předepisovat léky. "Moderní" označení pro psychologa je také mentální kouč nebo psychopatolog.

Každý psycholog se po studiích specializuje na různé oblasti. Někdo působí v pedagogicko-psychologické poradně, jiný může dělat psychologa ve firmě v rámci oddělení HR. Klinický psycholog je odborník na psychodiagnostiku, zadává a vyhodnocuje různé testy a dotazníku a může provádět také psychoterapii. Klinický psycholog musí po magisterských studiích psychologie pracovat dalších 5 let na plný úvazek ve zdravotnictví a následně složit atestaci v oblasti klinické psychologie. Poté může pracovat samostatně, např. mít vlastní ambulanci.

Kdo je psychoterapeut?

O tom, kdo se smí označovat za psychoterapeuta, panují diskuze i mezi odborníky. Podle České asociace pro psychoterapii (ČAP), která následuje kritéria Evropské asociace pro psychoterapii, psychoterapeut musí mít patřičné vzdělání a k tomu absolvovat akreditovaný psychoterapeutický výcvik, který trvá zhruba 5 let. Psychoterapeut pracuje pod supervizí, kdy své klienty konzultuje a dále se profesně rozvíjí. Výcviků a terapeutických směrů je celá řada. Na terapii za psychoterapeutem můžete začít chodit kdykoliv, kdy se necítíte dobře nebo potřebujete v životě změnu.

Jak vypadá první terapie u psychoterapeuta?

První setkání se dá chápat jako takové "oťukávací". Zřejmě vás bude zajímat, co všechno psychoterapeutovi na prvním sezení říct. Jednotliví terapeuti můžou první setkání pojímat různými způsoby. Někdo se bude hodně ptát na všelijaké oblasti vašeho života, aby si načrtl obrázek o vašem příběhu. Další vás nechá volněji povídat o tom, co vás přivádí. Jiný terapeut bude více mluvit o sobě a svém stylu práce. Obecně se ale dá říct, že cílem prvního setkání by mělo být zjistit, zda je pro vás oba spolupráce možná. 

Možná vás bude zajímat, jak s psychoterapeutem mluvit. Proto je dobré první setkání využít k tomu klást terapeutovi otázky, které vás zajímají, a případně taky sdílet své představy a očekávání. Přeci jen je to člověk, kterému možná budete otevírat i části své duše, které neznají ani vaši blízcí.

Ptejte se, jaké vzdělání má terapeut, zda se specializuje na nějaká témata nebo jestli vám bude dávat úkoly a konfrontovat vás, či naopak podporovat. Každému vyhovuje něco jiného.

Pokud se zdá, že byste si mohli s psychoterapeutem vyhovovat, na prvním setkání se často nastavují formální pravidla vašich setkání a průběh terapie. Typické jsou domluvy způsobu a frekvence platby, pravidel změn termínů nebo podmínky zrušení setkání.

A co když vám terapeut vyhovovat nebude? I to se může stát. Existuje celá řada terapeutických přístupů (na profilu terapeuta najdete vždy informaci, jaký absolvoval výcvik) a každému sedne něco jiného. A průběh terapie samozřejmě ovlivňuje i samotná osobnost terapeuta. Může vám být zkrátka jen lidsky nesympatický, nebo vám připomínat někoho nesympatického z vašeho života. V takovém případě je zcela v pořádku v terapii nepokračovat a vyzkoušet jiného terapeuta. Rozhodně se nenechte prvním "nezdarem" při výběru toho pravého odradit, je to zcela běžná věc. Někteří terapeuti dokonce doporučují vyzkoušet si první sezení klidně u tří nebo čtyř terapeutů a z nich si vybrat toho, kdo vám sednul nejvíc. Nebojte se terapeutovi upřímně říct, že vám jeho přístup nesedí a v terapii nebudete pokračovat.

Jak dlouho a v jaké frekvenci budu na terapii chodit?

Během prvních setkání mnoho terapeutů s klienty formuluje tzv. terapeutický kontrakt. To je dočasný cíl terapie, tedy téma, se kterým přicházíte a které chcete prozkoumat a změnit. Zatímco někoho může lákat rozvojová práce na sobě, má chuť rozšířit si způsob prožívání a je ochotný na sobě pracovat dlouhodobě, jiný klient se chce třeba hlavně zbavit nespavosti a nemá potřebu (nebo čas či peníze) se v sobě "nimrat" déle. Všechny tyto motivace jsou legitimní.