Dotace na tepelné čerpadlo

05.01.2020

Tepelná čerpadla se stávají čím dál tím více oblíbená, protože šetří vaši kapsu a zároveň jsou šetrná k životnímu prostředí. Navíc si můžete zažádat o dotace na jejich pořízení. Tepelné čerpadlo můžete využít s podlahovým topením i s radiátory.

V zásadě máme 4 typy tepelných čerpadel

Vzduch - Voda                                                                        Tepelné čerpadlo odebírá energii z venkovního vzduchu a získané teplo se využívá pro ohřev vody v topení či v bojleru.

Vzduch - Vzduch                                                                      Tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch odebírá energii z venkovního vzduchu a získané teplo se využívá pro vytápění (sálavé). Není možné pro ohřev vody.

Země - Voda                                                                                                                                Tepelné čerpadlo typu země/voda odebírá energii ze země (z vrtu či z plošného kolektoru) a takto získané teplo se může využít, jak na ohřev vody, tak na ohřev vody v bojleru. Jedná se o nejefektivnější typ tepelného čerpadla, ale náklady na jeho instalaci jsou vysoké kvůli pracím na vrtu.

Voda - Voda                                                                                                                                      Tepelné čerpadlo typu voda/voda využívá teplo ze spodní či geotermální vody, která je odebírána pomocí studny, odkud je čerpána do výměníku a po ochlazení se vrátí zpět do země. Tento typ tepelného čerpadla je využitelný i pro využití odpadního tepla v průmyslu.

Tepelné čerpadlo a solární systémy

Pokud uvažujete vedle tepelného čerpadla i o pořízení solárního systému, tak můžete získat dotační bonus při kombinaci těchto možností až do výše 10 000 Kč. I když kombinace těchto dvou možností je dle řady prodejců tepelných čerpadel nevýhodná, tak mnozí naopak tuto kombinaci brání. Záleží také na tom, jak chcete být soběstační a jakým jste fandou obnovitelných technologií.

Jak a kde žádat o dotaci Nová zelená úsporám?

O dotaci se žádá výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádostí. 

O dotaci můžete žádat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Dotace Nová zelená úsporám můžete čerpat do vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

S dotací se návratnost tepelného čerpadla zkrátí v některých případech o více než polovinu.

Podmínky programu Nová zelená úsporám

O dotaci žádá vlastník domu (fyzická i právnická osoba).

Zdroj tepla musí splňovat požadavky na ekodesign.

Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.

Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.