Darování krve a následný odečet z daní

28.04.2022

Darujete-li krev, můžete tento dobročinný čin zohlednit v daňovém přiznání. Díky dárcovství lze snížit základ daně.

Za každé darování krve je možné uplatnit odpočet ze základu daně ve výši 3 000 Kč. 

Nezapomeňte doložit k vašemu daňovému přiznání Potvrzení za provedené odběry v roce 2021, které obvykle obdržíte do vaší mailové schránky. 

Kam vyplnit darování krve v daňovém přiznání?

Pokud dárce podává daňové přiznání sám, zapíše úhrnnou hodnotu daru do řádku 46 DP. Písemný doklad potvrzující poskytnutí daru na A4 je přílohou daňového přiznání.

Od základu daně je možné odečíst i 20 000 Kč za darování orgánu nebo za bezplatný odběr krvetvorných buněk - kostní dřeně nebo kmenových buněk. Proplacení cestovních výdajů spojených s odběrem se nepovažuje za platbu za odběr. Nárok je nutné prokázat potvrzením od transplantačního centra, registru dárců kostní dřeně nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb.