Daňové přiznání online

17.06.2019

Poradíme vám, jakým způsobem můžete vyplnit a podat daňové přiznání online bez nutnosti chodit na finanční úřad, nebo poštu. 

Stáhněte si vhodný daňový formulář.

Zde naleznete přehled daňových formulářů ke stažení:

https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/danove-formulare-ke-stazeni/

Pečlivě si ověřte, že daný formulář umožňuje elektronické odeslání pomocí datové schránky nebo elektronického podání. Po vyplnění jej přiložte jako přílohu do datové zprávy, resp. elektronického podání. Pozor, standardní formuláře v Excelu nebo v PDF nelze použít pro elektronické podání. Rovněž nemůžete poslat naskenované daňové přiznání.

Formuláře vhodné pro online podání:

- Formuláře v Excelu s exportem do XML

- Chytrá PDF k vyplnění

- Daně elektronicky (web Daňové správy)

Formuláře se zákazem pro online podání:

- Formuláře v Excelu

- Formuláře v PDF k tisku a ručnímu vyplnění

Nebo vyplňte daňové přiznání online. Nemusíte stahovat formulář, ale můžete přímo na webu daňové správy vyplnit daňové přiznání online.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/danovy-portal/elektronicka-podani-pro-financni-spravu

Přílohy naskenuje a přiložte ke zprávě. Povinné či vámi dokládané přílohy k daňovému přiznání můžete naskenovat a přiložit současně k elektronickému daňovému přiznání.