Daňové přiznání 2022

03.03.2022

Pokud plánujete podat papírové daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, máte letos čas do 1. dubna 2022. V případě, že se budete přiznávat elektronicky, posouvá se termín na 2. května.

Pokud za vás podává přiznání daňový poradce, máte čas až do 1. července 2022, stejně jako subjekty, kterým musí účetní závěrku ověřovat auditor. V této souvislosti připomínáme, že už není nutné doručit s předstihem na finanční úřad plnou moc udělenou daňovému poradci.

Přiznání můžete podat:

  • osobně na podatelně finančního úřadu,
  • písemně poštou (o datu podání rozhoduje razítko pošty na zásilce),
  • elektronicky např. přes portál MOJE daně nebo datovou zprávou.

Ten, kdo má datovou schránku zřízenou ze zákona, musí podat daňové přiznání elektronicky, jinak zaplatí pokutu 1000 Kč. Pokud jste si datovou schránu pořídili dobrovolně, povinnost pro vás neplatí.

Do kdy musíte doplatit daň

V případě, že vám v daňovém přiznání vyjde nedoplatek na dani, musíte ho doplatit do konce řádného termínu, který platí pro podání daňového přiznání. Tedy do 1. dubna při papírovém podání, do 2. května při elektronickém a do 1. července v případě, že využíváte služeb daňového poradce.

Co když nedodržíte termíny

Předně je třeba říci, že zákon pro podání formuláře i doplacení daně poplatníkům dává po skončení řádného termínu pár dní, během kterých mohou svou zapomnětlivost napravit bez jakýchkoli sankcí.

Přiznání můžete beztrestně podat ještě 5 pracovních dní po termínu. Poté začne správce daně účtovat pokutu za opožděné tvrzení daně dle § 250 daňového řádu, která činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den prodlení, nejvýše však 5 % daňové ztráty. Pokutu finančák nevyměří, pokud nepřesáhne 1000 Kč. Pokud ale nepodáte přiznání ani po výzvě úřadu, bude už pokuta činit minimálně pětistovku.

U doplacení daně máte po skončení řádného termínu 3 kalendářní dny, abyste chybu napravili. V opačném případě se začne načítat úrok z prodlení podle občanského zákoníku, který se stanovuje jako repo sazba stanovená centrální bankou a navýšená o osm procentních bodů (nyní tedy 12,50 %). Opět platí, že správce daně sankci nepředepíše, pokud u jednoho úřadu na jeden druh daně a období nedosáhne 1000 Kč.