Covid odměny

16.04.2021

Jsou mimořádné odměny zdravotnického personálu v souvislosti s epidemií Covid-19 mimořádným příjmem, který je dlužník povinen použít k mimořádné splátce ve prospěch svých věřitelů ?

Mimořádné odměny zdravotnického personálu nejsou v oddlužení postižitelné jako mimořádný příjem (a dlužník je není povinen použít k mimořádné splátce ve prospěch svých věřitelů), avšak pouze v případě těch dlužníků, kteří byli v přímém kontaktu s pacienty, o které pečovali (tedy v případě zdravotních sester, pečovatelek/pečovatelů a ošetřovatelek/ošetřovatelů).

Naopak v případě dlužníků, kteří pracují jako pomocný personál ve zdravotnických zařízeních (tedy například jako kuchaři či uklízečky), jsou mimořádné odměny v souvislosti s epidemií Covid-19 mimořádným příjmem, který uvedení dlužníci musí vydat insolvenčnímu správci za účelem použití k mimořádné splátce ve prospěch věřitelů. Pokud je však insolvenční řízení dlužníků, kteří pracují jako pomocný personál ve zdravotnických zařízeních, vedeno u Krajského soudu v Praze, má smysl požádat Krajský soud v Praze o vynětí mimořádných odměn v souvislosti s epidemií Covid-19 z oddlužení, protože Krajský soud v Praze je vůči dlužníkům pracujícím jako pomocný personál vstřícnější než jiné insolvenční soudy.

V případě, že si nejste jisti, zda je Vaše odměna související s epidemií Covid-19 postižitelná či nikoliv, kontaktujte svého osobního asistenta v Dluhové poradně a ten Vám sdělí bližší informace.