Co můžete očekávat po zdárném ukončení insolvence

26.11.2019

Řádně jste ukončili insolvenční řízení a nabízí se otázka co všechno je pro vás reálné. Zdali si můžete zažádat o hypotéku, vzít si půjčku, kdy bude vymazán záznam v insolvenčním rejstříku a mnoho dalších témat. Na ty nejčastější dotazy naleznete odpovědi v tomto článku.

Kdy dojde k vymazání údajů z insolvenčního rejstříku

Po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.

Kdy dojde k vymazání z registru dlužníků SOLUS

Ze SOLUSu nebudete smazáni hned po skončení insolvenčního řízení, vaše jméno může být odstraněno až po třech letech od zaplacení dlužné částky. U dluhů u telekomunikačních operátorů je to jeden rok.

Je tu však i možnost dřívějšího smazání. Po zaplacení dluhu vypovězte smlouvu se společností, kde jste měli dluh. Při zrušení smlouvy také zašlete firmě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (souhlas je většinou součástí všeobecných obchodních podmínek ke smlouvě o úvěr).

Pokud ani po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (kde je třeba zažádat také o odstranění ze všech databází třetích stran, kterým byla má data poskytnuta, např. Registry dlužníků) k odstranění záznamu z registrů nedojde, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Lze po skončení insolvence požádat o úvěr nebo hypotéku?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, neboť každá banka postupuje jinak. Některé banky tolerují menší a starší prohřešky v registrech dlužníků výměnou za vyšší sazbu, ale insolvence stará několik málo měsíců bude velkou překážkou v získání úvěru/hypotéky. Běžně se uvádí, že můžete požádat nejdříve 3 roky po ukončení insolvenčního řízení. Ideální je, oslovit více bank a zjistit tak jejich možnosti - zjistíte pak, že každá má jiná kritéria.

Lze si vzít produkt na splátky, půjčku, nebo auto na leasing?

Pokud člověk řádně prošel oddlužením a byl pravomocně osvobozen od placení zbytku dluhů, nic nebrání tomu, aby mohl o půjčku požádat. S ohledem na striktní ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru, kdy poskytovatelé úvěru musí podrobně zkoumat platební morálku žadatele o půjčku, je však možné, že půjčka nebude schválena. Každá banka či úvěrová instituce však má svá interní pravidla pro zkoumání bonity (schopnosti splácet) žadatele a poskytování úvěrů stanovená odlišně.