Chráněný účet pro lidi v exekuci

17.06.2021

Od 1. 7. 2021 bude muset banka, u které má dlužník s exekucí vedený účet, umožnit dlužníkovi založení takzvaného chráněného účtu. Chráněný účet si dlužník může založit jen jeden. Více chráněných účtů si tedy dlužník zřídit nemůže. Banka by poté měla oznámit zřízení chráněného účtu všem soudům, které nařídily exekuci (případně výkon rozhodnutí).

Peníze na chráněném účtu nebude možné v exekuci zabavit. 

Dlužník, který bude mít nařízenou exekuci na účet, bude moci oznámit zaměstnavateli, Úřadu práce nebo jiné osobě, která mu na účet posílá peníze, číslo nově zřízeného chráněného účtu. A peníze, které dlužníkovi přijdou na chráněný účet, nebudou podléhat exekuci.

Za zřízení chráněného účtu ani za vedení chráněného účtu nesmí banka požadovat žádné zvláštní poplatky. 

Banka může dlužníkovi účtovat pouze běžné poplatky, které musí být stejné jako u všech ostatních účtů (například poplatek za výběr v hotovosti, za výpis z účtu apod.).

V případě exekuce na účet už tedy nepřijdete o nezabavitelné minimum.

Při souběhu exekuce na účet a exekuce na mzdu dlužníka nastávala velmi často situace, kdy zaměstnavatel strhl z dlužníkovy mzdy příslušnou částku a zbytek (nezabavitelnou částku) poslal na dlužníkův účet. Účet byl ale zablokován na příkaz exekutora, což znamenalo, že dlužník si z účtu mohl vybrat jen jednorázovou částku (dvojnásobek nebo čtyřnásobek životního minima) a nic dalšího. Reálně tak lidem s exekucí nezůstávalo ani nezabavitelné minimum, na které měli ze zákona nárok. Tyto situace by už od července 2021 neměly nastávat. 

Pokud dojde k výše popsanému souběhu exekuce na účet a exekuce na mzdu, tak bude stačit založit si nový chráněný účet a u zaměstnavatele nahlásit číslo nového chráněného účtu. Totéž platí i pro sociální dávky, výživné nebo jakékoliv jiné příjmy.

Pokud pobíráte nějaké příjmy, které by neměly podléhat exekuci na účet, můžete si je nově nechat posílat na chráněný účet. A exekutor vám je nebude moci zabavit.

Lidé s exekucí by tak nově měli mít garantováno, že jim vždy zůstane nezabavitelné minimum nebo příjmy, které nepodléhají exekuci. Budou také moci provádět bezhotovostní platby.

Exekuci na účet v bance už nově nebude nutné řešit zakládáním účtu u nějaké zahraniční banky, dětského účtu nebo dalšími fintami, které se dříve využívaly.

Odkdy je možné požádat banku o založení chráněného účtu?

Novela zákona, která přináší nový chráněný účet, nabude účinnosti 1. 7. 2021. Od začátku července 2021 tak bude možné požádat banku o založení chráněného bankovního účtu.

Další informace se dozvíte například zde: